Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Na ceste k spravodlivejšiemu potravinovému dodávateľskému reťazcu: Európska komisia žiada o podnety

Na ceste k spravodlivejšiemu potravinovému dodávateľskému reťazcu: Európska komisia žiada o podnety

Európska komisia 16. augusta spustila celoeurópsku verejnú konzultáciu venovanú otázke, ako zabezpečiť spravodlivejší potravinový dodávateľský reťazec EÚ. Vyzýva preto poľnohospodárov, občanov a ďalšie zainteresované strany, aby sa prostredníctvom on-line konzultácie trvajúcej do 17. novembra podelili o svoje názory na fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Existujú určité náznaky, že pridaná hodnota v potravinovom dodávateľskom reťazci nie je primerane rozložená medzi všetky jeho články, napríklad pre rozdiely vo vyjednávacej sile medzi menšími (a teda zraniteľnejšími) subjektmi vrátane poľnohospodárov či malých podnikov a ich obchodnými partnermi, ktorí sú ekonomicky silnejší a výrazne koncentrovaní.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Vzťahy medzi poľnohospodármi a dodávateľmi nie sú vždy rovnocenné. Napríklad to, ako sa pohybujú ceny poľnohospodárskych produktov vidno viac v ďalších stupňoch výroby než u drobných farmárov, čo ich znevýhodňuje pri vyjednávaní. Aj preto treba posilniť ich pozíciu v potravinovom reťazci. Názor ako na to, môže teraz vyjadriť každý v online konzultácii, ktorú spustila Európska komisia."

Európska komisia má v úmysle zozbierať podnety s cieľom posúdiť potrebu a účelnosť možných opatrení, ktoré sa majú podniknúť na úrovni EÚ v záujme riešenia alebo regulácie nekalých obchodných praktík v súvislosti s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe v prílohe.


Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 60 kB)

Zverejnené 21. august 2017