Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Hodnotenie opatrení v oblasti migrácie

Hodnotenie opatrení v oblasti migrácie

Európska komisia dnes vydala štyri hodnotiace správy o pokroku v rôznych oblastiach migrácie a ukazuje sa, že v každej z hodnotených oblastí bol dosiahnutý pokrok. Aby opatrenia boli čo najúčinnejšie, je aj naďalej potrebné aby všetky členské štáty prispeli a pokračovali v plnení svojich záväzkov.

Premiestňovanie - od februára 2017 bolo presunutých v priemere 2 300 osôb mesačne, a to takmer do všetkých členských štátov. K 4. septembru bolo premiestnených vyše 27 695 osôb (19 244 z Grécka a 8 451 z Talianska). Niektoré členské štáty (Malta a Lotyšsko) svoje záväzky už splnili, zatiaľ čo iné štáty (Fínsko, Litva, Luxembursko a Švédsko) sa k tomuto cieľu blížia.
Slovensko sa formálne zaviazalo premiestniť z Grécka 50 osôb a z Talianska 10. Reálne bolo premiestnených 16 osôb z Grécka. Záväzok vyplývajúci z príslušných právnych predpisov je premiestniť z Grécka 652 osôb a z Talianska 250 (spolu 902).

Presídľovanie - očakávame, že systém presídľovania prijatý v júli 2015 bude úspešne ukončený: presídlených bolo 17 305 z celkového dohodnutého počtu 22 504 osôb.
V rámci tohto mechanizmu presídľovania sa Slovensko zaviazalo presídliť 100 osôb, reálne nebola premiestnená ani jedna osoba.

EÚ - Turecko - počet osôb, ktoré každý deň prekračujú hranice z Turecka na grécke ostrovy, sa naďalej drží na nízkej úrovni. V priemere ide o 75 osôb za deň. Od začiatku uplatňovania dohody sa celkový počet prichádzajúcich osôb znížil o 97 % a zachoval sa aj výrazný pokles počtu osôb, ktoré zahynuli v Egejskom mori a do Turecka bolo vrátených celkovo 1 896 nelegálnych migrantov.
Sfunkčňovanie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž pokračovalo v uplynulých mesiacoch dvoma ďalšími operáciami, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc Španielsku v oblasti západného Stredozemia. Celkový počet príslušníkov európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorí v súčasnosti poskytujú pomoc členským štátom priamo v teréne, stúpol na 1 700.

Rámec partnerstva a trasa cez centrálne Stredozemie — ukazuje sa, že úsilie, ktoré EÚ vynakladá, naďalej pomáha zachraňovať ľudské životy. Počet úmrtí na mori sa v letných mesiacoch výrazne znížil a výrazne poklesol aj počet migrantov, ktorí prekročili hranice na trase cez centrálne Stredozemie.


Tlačová správa

Zverejnené 6. september 2017