Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

Tlak na Volkswagen opraviť vozidlá poškodené v škandále s emisiami

Úrady EÚ na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou apelujú na spoločnosť Volkswagen aby neodkladne dokončila opravy všetkých automobilov, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. V nadväznosti na rozhovory, ktoré sa uskutočnili s komisárkou Jourovou v roku 2016, sa spoločnosť Volkswagen zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017.

Spoločnosť Volkswagen by predovšetkým mala:
- čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave
- poskytnúť spotrebiteľom dostatočné informácie, o tom čo oprava obnáša, čo musí spotrebiteľ urobiť, aby bol jeho automobil opravený, čo sa stane alebo môže stať, ak si nedá automobil opraviť a v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke
- informovať aj majiteľov ojazdených automobilov ktorí automobil nekúpili v sieti autorizovaných obchodných zástupcov spoločnosti Volkswagen
- poskytnúť v súvislosti s vykonávaním opráv podporu aj predajcom automobilov
- predĺžiť lehotu na vykonanie opráv: pokiaľ sa opravy nedokončia do jesene 2017, spoločnosť Volkswagen by sa mala zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru na tak dlho, ako bude potrebné


Tlačová správa

Zverejnené 7. september 2017