Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

Stratégia pre priemyselnú politiku: investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu

Dnes predstavila Európska komisia tretí balíček legislatív avizovaný predsedom EK JC Junckerom v jeho prejave o stave Únie. Jedná sa o novú stratégiu pre priemyselnú politiku EÚ, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej.

Európsky priemysel si v mnohých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu EÚ a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.
K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:

- Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu

- Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov

- Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu

Stratégia neopomína ani práva duševného vlastníctva, zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ či rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, ako sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov.

Všetky ďalšie podrobnosti sa dozviete v tlačovej správe.Tlačová správa

Zverejnené 18. september 2017