Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > CETA nadobúda platnosť

CETA nadobúda platnosť

Zajtra, 21. septembra 2017, predbežne nadobudne platnosť Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA), takže väčšina dohodnutých bodov začne platiť už dnes – zrušené clá na 98 % výrobkov, či zlepšený prístup ku kanadským verejným zákazkám pre podniky z EÚ. Plnú a definitívnu platnosť však nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ. Kanadská strana dohodu CETA ratifikovala 16. mája 2017.

Hlavné prínosy dohody:
- nové možnosti vývozu do Kanady
- zrušia sa clá na 98 % výrobkov; európskym podnikom to ročne ušetrí 590 miliónov EUR
- podniky z EÚ získajú prístup ku kanadským verejným zákazkám
- časové a finančné úspory pri testovaní produktov
- nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane citlivých odvetví EÚ
- 143 regionálnych potravinových výrobkov a nápojov vysokej kvality s tzv. zemepisným označením bude chránených aj v Kanade
- väčšia právna istota v oblasti ekonomiky služieb, lepšia mobilita pre zamestnancov
- rámec pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií od architektov po žeriavnikov
- urovnávania sporov medzi investorom a štátom cez nový systém investičného súdu (až keď CETA nadobudne plnú platnosť)

Viac podrobností nájdete v tlačovej správe.

Tlačová správa

Zverejnené 20. september 2017