Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Lepšia pohraničná spolupráca

Lepšia pohraničná spolupráca

Komisia dnes zriaďuje hraničné kontaktné miesto, ktoré umožní naplno využiť hospodársky potenciál pohraničných regiónov EÚ, kde žije 150 miliónov občanov. Bude fungovať od januára 2018.

Výhody:
- lepší prístup k pracovným miestam pre asi 2 milióny pracovníkov a študentov, ktorí denne alebo týždenne cestujú za hranice
- lepší prístup k službám ako zdravotná starostlivosť a verejná doprava
- ľahšie cezhraničné podnikanie

Toto kontaktné miesto je súčasťou oznámenia s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ, ktoré prináša nové opatrenia a zoznam už existujúcich iniciatív s cieľom pomôcť pohraničným regiónom rýchlejšie rásť a približovať sa navzájom.
Komisia vyberie 20 projektov, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia na riešenie cezhraničných prekážok. Výzva na predkladanie projektov bude vyhlásená do konca roka 2017.

Viac informácií sa nachádza v tlačovej správe a v otázkach a odpovediach, v priloženom infohárku nájdete príklad prekážky na maďarsko-slovenskej hranici, ktorej neriešenie môže dokonca ohroziť bezpečnosť a ľudské životy.


Tlačová správa
Otázky a odpovede


Dokumenty na stiahnutie:
Infohárok.pdf (PDF, 324 kB)

Zverejnené 20. september 2017