Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dvojaká kvalita potravín: ako účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám

Dvojaká kvalita potravín: ako účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám

Európska komisia dnes vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Ide o konkrétne rady, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojej Správe o stave Únie povedal: „Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky.“

Komisia okrem týchto usmernení momentálne pracuje aj na novej metodike, ktorá povedie k lepšiemu testovaniu kvality potravín. Na vypracovanie tejto metodiky poskytla Komisia Spoločnému výskumnému centru (JRC) 1 milión eur.

Viac informácií nájdete v celej tlačovej správe a prehľadnej brožúre.

Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Brožúra.pdf (PDF, 409 kB)

Zverejnené 26. september 2017