Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Mladý Európan 2012 Žilina

Mladý Európan 2012 Žilina

Dňa 23. apríla 2012 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline uskutočnil siedmy ročník regionálneho kola súťaže „Mladý Európan 2012“ organizovaný Europe Direct centrom v Trenčíne. Záštitu nad súťažou v roku 2012 prebrali: eurokomisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu pán Maroš Šefčovič a vedúci Zastúpenia Európskej Komisie v SR pán Dušan Chrenek.

Do súťaže boli zapojení študenti tretích ročníkov stredných škôl. Súťaž bola trojkolová – 1. kolo, 2. kolo a finále. Prvých dvoch kôl sa zúčastnilo každé zo súťažných družstiev. Získané body za obe kolá sa každému družstvu sčítali. Do finále postúpili tri školy s najvyšším počtom bodov.

Prvé kolo tvoril vedomostný test o reáliách EÚ z rôznych oblastí: história, geografia, politika a ekonomika s počtom 50 otázok. Študenti mali na vypracovanie testu 20 minút. Druhé kolo bolo zamerané na zručnosť v stavaní puzzle s tematikou EÚ – tento rok to bol rok Aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Hodnotiacim kritériom bol počet správne umiestnených dielov puzzle – skladačky v určenom časovom limite. Finálové tretie kolo určené pre tri školy s najvyšším počtom bodov a bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotu a boli z oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Škola s najvyšším počtom bodov sa stala víťazom regionálneho kola Mladého Európana a postupuje na národné kolo, ktoré sa bude konať 2. júna 2012 na Štrbskom Plese.

Výsledky regionálneho kola Mladý Európan 2012 Žilina:

1. miesto: Gymnázium Martin s celkovým počtom bodov 305
Súťažiaci: Lenka Dolníková, Jaroslav Majko, Marek Frištyk

2. miesto: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš s celkovým počtom bodov 149
Súťažiaci: Nikola Sabaková, Petra Polečová, Veronika Štrbová

3. miesto: SOŠ obchodu a služieb Čadca s celkovým počtom bodov 85
Súťažiaci: Monika Krupíková, Michaela Polková, Katarína Lučánová

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce na národnom kole!Dokumenty na stiahnutie:
plagát ME_2012_ZA.pdf (PDF, 237 kB)

Fotogaléria:


Zverejnené 23. apríl 2012