Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koniec kvót na cukor

Koniec kvót na cukor

30. septembra 2017 sa po takmer 50 rokoch skončí posledný poľnohospodársky systém kvót, ktorým sa v Európskej únii riadila výroba cukru.

Ukončenie systému kvót poskytne výrobcom možnosť prispôsobiť svoju výrobu skutočným obchodným príležitostiam, najmä vďaka možnostiam preskúmať nové vývozné trhy a zlepší sa aj transparentnosť na trhu s cukrom.

Podpora EÚ pre sektor cukru sa však nekončí, v prípade neočakávaných narušení trhu bude možné využiť rôzne opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Systém kvót na cukor bol zavedený v roku 1968, rozhodnutie ukončiť ho prijali členské štáty v roku 2006. EÚ je najväčším svetovým výrobcom repného cukru (približne 50 % celkovej výroby).

Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa ukončenia systému kvót na cukor

Zverejnené 29. september 2017