Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Projekty pre regióny

Projekty pre regióny

Do 31. októbra 2017 sa môžu regióny prihlasovať do výziev na dva pilotné projekty, ktoré Európska komisia vypísala s cieľom pomáhať európskym regiónom investovať do nových konkurencieschopných špecializovaných oblastí a zabezpečovaní inovácií, odolnosti a rastu potrebných na využitie prínosov globalizácie:

· Výzva č. 1: Cielená podpora pre regióny, ktoré čelia priemyselným zmenám

· Výzva č. 2: Medziregionálne partnerstvá na vytvorenie konkurencieschopných európskych hodnotových reťazcov

O podporu Komisie pri príprave projektov a vstupe na nové trhy môžu požiadať nadnárodné partnerstvá medzi regionálnymi orgánmi z najmenej štyroch rôznych krajín EÚ v spojení s univerzitami, výskumnými strediskami, podnikateľskými klastrami a firmami.

Podrobnosti nájdete v tlačovej správe.Tlačová správa

Zverejnené 29. september 2017