Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Efektívnejšie verejné obstarávanie

Efektívnejšie verejné obstarávanie

Európska komisia dnes predložila iniciatívu, ktorej cieľom je efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. Výsledkom majú byť jednoduchšie a rýchlejšie obstarávacie procesy, ktoré prispejú k stimulácii investícií a tým aj k posilneniu jednotného trhu.

Dnešná iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:

· Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – vyžaduje sa prispenie členských štátov

· Dobrovoľné ex-ante posúdenie veľkých infraštruktúrnych projektov – pri projektoch s predpokladanou hodnotou viac než 250 miliónov EUR

· Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov

· Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – spúšťa sa dnesTlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 3. október 2017