Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

Dva prípady v oblasti štátnej pomoci

1. Amazon - Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 mil. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Luxembursko musí teraz neoprávnenú pomoc vymáhať.

2. Apple - Európska komisia sa rozhodla predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Írska pre nesplnenie si povinnosti vymôcť neoprávnené daňové výhody od spoločnosti Apple vo výške až 13 miliárd Eur.

Viac informácií nájdete v tlačových správach.


Tlačová správa_1
Tlačová správa_2

Zverejnené 4. október 2017