| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Pracovný program Komisie na rok 2018

Pracovný program Komisie na rok 2018

Európska komisia dnes predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia Únia.

Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť.

Dnes prednesený pracovný program prináša 26 nových iniciatív, ktoré sa týkajú:

· cielených legislatívnych opatrení na dokončenie práce EK v prioritných oblastiach (budú predložené do mája 2018)

· budúcnosti Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr

V programe sa nachádzajú aj prioritné návrhy (66), ktoré sú už v štádiu schvaľovania, ale aj návrhy, ktoré by mohli byť stiahnuté buď pre nízku pravdepodobnosť realizácie alebo technickú zastaranosť.Tlačová správa
Otázky a odpovede


Dokumenty na stiahnutie:
Prehľad: Nové iniciatívy na dokončenie realizácie 10 priorít predsedu Junckera a iniciatívy začaté s perspektívou do roku 2025.pdf (PDF, 98 kB)
Prehľad: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania, ktoré si vyžadujú urýchlené prijatie Parlamentom a Radou.pdf (PDF, 114 kB)

Zverejnené 24. október 2017