| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Reforma smernice o vysielaní pracovníkov

Reforma smernice o vysielaní pracovníkov

Európska komisia víta schválenie reformy smernice o vysielaní pracovníkov. Na smerovaní ohľadom návrhu Európskej komisie na revíziu pravidiel v tejto oblasti sa včera 23. októbra dohodli ministri na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Ministri tiež jednomyseľne prijali európsky pilier sociálnych práv, ktorý EK predstavila pred pol rokom.

Politickou dohodou o vysielaní pracovníkov sa potvrdzuje kľúčová zásada Komisie, že za rovnakú prácu na rovnakom mieste prináleží rovnaká odmena.

Formálny návrh na zmenu smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996 predložila Komisia 8. marca 2016. Návrh stanovuje, že na vyslaných pracovníkov sa majú všeobecne vzťahovať tie isté pravidlá odmeňovania a pracovných podmienok ako na miestnych pracovníkov. Dopĺňa sa ním aj smernica z roku 2014 o presadzovaní pravidiel vysielania pracovníkov, ktorou sa zavádzajú nové nástroje na boj proti podvodom a zneužívaniu a na zlepšenie administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vysielanie.

Tlačová správa
Konkrétne body dohody ohľadom revidovanej smernice

Zverejnené 24. október 2017