| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Európsky deň rovnosti odmeňovania: Slovensko sa nezlepšilo

Európsky deň rovnosti odmeňovania: Slovensko sa nezlepšilo

Priemerná hodinová mzda žien na Slovensku je dnes o 19,6% nižšia ako u mužov. V rebríčku sa tak zaradilo opäť na šieste miesto v EÚ, pričom európsky priemer rozdielu v odmeňovaní žien a mužov je 16,3%. Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadá na 3. novembra, je momentom, keď ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

„Na Slovensku sa za posledné roky rozdiel v odmeňovaní žien a mužov podstatne neznížil, stále patrí k jedným z najväčších z EÚ. Muži a ženy sú si pritom v Európskej únii rovnocenní, nie je preto fér, ak ženy zarábajú menej a nemajú rovnaké príležitosti. Od rovnosti šancí a toho, ako ju budeme podporovať, bude závisieť aj naša konkurencieschopnosť.“ uviedol v tejto súvislosti vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Kroky Európskej komisie v tejto oblasti:

· už v priebehu niekoľkých týždňov EK predloží akčný plán na riešenie platovej nerovnosti, zintenzívni tak prebiehajúce opatrenia a predstaví nové kroky.

· v novembri EK usporiada kolokvium na tému „Práva žien v búrlivých časoch". Časť programu bude venovaná hľadaniu nových riešení zameraných na boj proti rozdielom v odmeňovaní.

· EK v apríli predložila legislatívne návrhy o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktoré prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu ochranu matkám, otcom a pestúnom, či už si vezmú voľno na starostlivosť o deti, využijú pružné pracovné úpravy alebo sa vrátia do zamestnania.

· záväzok EÚ zabezpečiť rodovú rovnosť medzi jej občanmi potvrdzuje aj Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tri inštitúcie EÚ spoločne vyhlásia 17. novembra na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast.Deň rovnosti odmeňovania: vyhlásenie prvého podpredsedu Timmermansa a komisárok Thyssenovej a Jourovej


Dokumenty na stiahnutie:
Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov na Slovensku.pdf (PDF, 169 kB)

Zverejnené 31. október 2017