| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EÚ na ceste k čistej mobilite

EÚ na ceste k čistej mobilite

Európska komisia dnes v rámci očakávaného "dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Boli navrhnuté aj nové ciele priemerných emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.

Keďže Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by mali EÚ pomôcť udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami.

Slovenský eurokomisár a podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Vstupujeme do éry hospodárskej transformácie šetrnej voči životnému prostrediu. Dnešný balík návrhov vytvára európskym výrobcom podmienky na to, aby v rámci tejto transformácie nenasledovali konkurentov, ale aby stáli na jej čele. Chceme, aby to bola Európa, kde sa vyrábajú najlepšie, najčistejšie a najkonkurencieschopnejšie áut, ktoré majú dôveru spotrebiteľov. Ide o veľký krok vpred správnym smerom – k modernej udržateľnej ekonomike, k čistejšiemu ovzdušiu v mestách a lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do súčasných a budúcich energetických systémov.“

Balík čistej mobility zahŕňa tieto dokumenty:

· nové normy týkajúce sa CO2

· smernicu o ekologických vozidlách

· akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá

· revíziu smernice o kombinovanej doprave

· smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy

· iniciatívu v oblastí batérií


Tlačová správa
Otázky a odpovede


Dokumenty na stiahnutie:
Prehľad Na ceste k čistej mobilite Ochrana planéty.pdf (PDF, 4168 kB)
Prehľad Na ceste k čistej mobilite Európa, ktorá chráni svoj priemysel a zamestnancov.pdf (PDF, 4258 kB)
Prehľad Na ceste k čistej mobilite Pre našich ľudí, našu planétu a európsky priemysel.pdf (PDF, 636 kB)

Zverejnené 8. november 2017