| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > EK zriadila osobitnú skupinu: preskúma, aké kompetencie možno vrátiť členským štátom

EK zriadila osobitnú skupinu: preskúma, aké kompetencie možno vrátiť členským štátom

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes oficiálne vytvoril osobitnú skupinu, ktorej úlohou bude identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné prácu delegovať späť na členské štáty, prípadne im ju definitívne vrátiť, ako aj hľadať spôsoby na lepšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a uskutočňovania politík EÚ.

Skupinu, ktorá začne pracovať od 1. januára 2018, povedie prvý podpredseda EK Frans Timmermans. Jej ďalších deväť členov budú tvoriť traja zástupcovia z národných parlamentov, traja z Európskeho parlamentu a traja z Výboru regiónov. Svoje závery podá do 15. júla 2018 predsedovi Európskej komisie J.C. Junckerovi a odporučí, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality.Tlačová správa

Zverejnené 14. november 2017