| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Výsledky v oblasti migrácie: pomaly opúšťame krízový režim

Výsledky v oblasti migrácie: pomaly opúšťame krízový režim

Riešenie hlavných príčin migrácie a záchrana životov, solidarita a podpora EÚ zameraná na utečencov a hostiteľské krajiny, dosahovanie výsledkov v oblasti návratu a readmisie, či ďalšie kroky smerom k lepšej migračnej a azylovej politike EÚ. Európska komisia a vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes zhrnuli dosiahnutý pokrok v migračných otázkach a načrtli kroky, ktoré je ešte potrebné podniknúť.

· Riešenie hlavných príčin migrácie

Spoločné úsilie EÚ prináša výsledky - celkový počet neoprávnených prekročení hraníc na hlavných migračných trasách klesol v roku 2017 o 63 %. EÚ tiež od septembra zvyšovala svoju podporu s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie – posilňuje sa trustový fond EÚ pre Afriku, v Líbyi dostali tisíce migrantov lekársku pomoc a základnú podporu, v Turecku je EÚ na dobrej ceste uzavrieť zmluvy v hodnote 3 mld. eur v rámci nástroja pre utečencov.

· Solidarita a podpora EÚ zameraná na hostiteľské krajiny

Blíži sa úspešné zavŕšenie realizácie európskeho systému presídľovania (resettlement) prijatého v júli 2015. Presídľovanie na základe vyhlásenia EÚ a Turecka pokračuje stabilným tempom – celkovo bolo od spustenia systému presídlených spolu viac ako 25 700 osôb. Slovensko v rámci svojho záväzku presídliť 100 migrantov do 10. novembra nepresídlilo ani jedného.

Realizácia európskeho systému premiestňovania (relocation) sa po dvoch rokoch chýli ku koncu, pričom v Grécku zostáva len okolo 750 a v Taliansku len okolo 3 100 migrantov, ktorí majú byť premiestnení. Doteraz bolo premiestnených viac ako 31 500 osôb. Slovensko doteraz premiestnilo celkovo 16 ľudí z Grécka.

· Ďalšie kroky

Pokiaľ ide o budúci vývoj, EK a vysoká predstaviteľka vzhľadom na úzke prepojenie vonkajších a vnútorných záväzkov v oblasti migrácie vyzývajú EÚ, členské štáty a partnerské krajiny, aby naďalej vystupovali jednotne s cieľom postupovať súbežne a na všetkých frontoch zachovať intenzitu úsilia EÚ, a tým spolu lepšie riadiť migráciu.

Na to, aby bolo možné pokračovať vo financovaní podporných programov z trustového fondu pre Afriku, najmä v Líbyi a Severnej Afrike, je potrebné, aby členské štáty zvýšili svoje finančné príspevky.

Pokiaľ ide o presídľovanie, členské štáty by mali aj naďalej poskytovať prísľuby, aby sa dosiahol cieľ najmenej 50 000 miest a mohlo sa začať plánovanie konkrétnych procesov presídľovania, a mali by podporovať mechanizmus na evakuáciu z Líbye v spolupráci s UNHCR. Miery návratu na úrovni EÚ zostávajú neuspokojivé. V tejto oblasti sa vyžaduje nasadenie od všetkých aktérov, aby sa zaistilo dosiahnutie konkrétneho pokroku. Pokiaľ ide o vyhlásenie EÚ a Turecka, grécke orgány musia zintenzívniť úsilie a poskytnúť primerané zdroje, aby zaistili účinné navracanie migrantov do Turecka a dosahovanie výsledkov v prípade tohto kľúčového prvku vyhlásenia.

Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Celá správa o pokroku v rámci európskej migračnej agendy.pdf (PDF, 526 kB)

Zverejnené 15. november 2017