| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Koniec neodôvodneného geografického blokovania

Koniec neodôvodneného geografického blokovania

Európsky parlament, Rada a Komisia sa dnes dohodli na ukončení neodôvodneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí majú záujem nakupovať produkty alebo služby na internete v rámci EÚ.

„Podarilo sa nám odstrániť ďalšiu prekážku na digitálnom trhu. Ľudia budú mať väčšiu voľnosť pri nákupoch na internete. Európske inštitúcie a členské krajiny sa dohodli na ukončení neodôvodneného geoblockingu. Vďaka tomu budú mať Európania možnosť nakupovať svoje nové spotrebiče, lístky na koncert alebo si prenajať auto v celej Európskej únii podobne ako doma. Zahraniční obchodníci už od nich nebudú môcť žiadať, aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. Pre podniky sú zas nové pravidlá zárukou väčšej právnej istoty pri cezhraničnom podnikaní.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Ukončenie neodôvodneného geografického blokovania je jednou z priorít Únie na rok 2017. Cieľom nových pravidiel je podporiť elektronický obchod v prospech spotrebiteľov a podnikov, ktorí chcú využívať výhody rastúceho európskeho online trhu.

To znamená, že občania budú mať možnosť nakupovať svoje nové elektrospotrebiče, lístky na koncert alebo si prenajať auto v zahraničí podobne ako doma. Zahraniční obchodníci už od nich nebudú môcť žiadať, aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. Pre podniky sú zas nové pravidlá zárukou väčšej právnej istoty pri cezhraničnom podnikaní.

V nových pravidlách sa vymedzujú tri osobitné situácie, v ktorých od začiatku nie sú predstaviteľné žiadne odôvodnenia a žiadne objektívne kritériá pre rozdielny prístup k zákazníkom z iných členských štátov EÚ.

Konkrétne ide o tieto situácie:

· predaj tovaru bez fyzického doručenia

· predaj elektronicky poskytovaných služieb

· predaj služieb poskytovaných na určitom fyzickom mieste

V nariadení sa neukladá povinnosť predaja, ani sa ním neharmonizujú ceny. Rieši však diskrimináciu v prístupe k tovaru a službám v prípadoch, v ktorých ju nie je možné objektívne odôvodniť (napr. povinnosti týkajúce sa DPH alebo iné právne požiadavky).Nové pravidlá nadobudnú účinnosť priamo do deviatich mesiacov od ich uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ. Cieľom je, aby sa im mohli prispôsobiť najmä malí obchodníci.Tlačová správa

Zverejnené 21. november 2017