| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Jesenný balík európskeho semestra: snaha o udržateľný a inkluzívny rast

Jesenný balík európskeho semestra: snaha o udržateľný a inkluzívny rast

V dnešnom balíku európskeho semestra Európska komisia stanovila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala aj politické odporúčania pre eurozónu a dokončila posúdenie návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny.

„Hospodársky rast v EÚ sa zvyšuje, eurozóna tento rok porastie najrýchlejšie za uplynulé desaťročie, a verejné financie v krajinách eurozóny sa zlepšujú. Pozitívna je aj situácia na trhoch práce. Dôležité je tento trend udržať. Európska komisia preto odporúča naďalej vykonávať zodpovedné fiškálne politiky, realizovať štrukturálne reformy, ale aj vytvárať podmienky pre rast investícií a reálnych miezd. Pozitívne vnímam fakt, že slovenský návrh rozpočtového plánu bol ohodnotený ako vo všeobecnosti v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu na rok 2018.” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cyklus koordinácie hospodárskej, fiškálnej a sociálnej politiky v rámci európskeho semestra 2018 začína v kontexte silnej hospodárskej aktivity v eurozóne a EÚ, rekordne vysokých mier zamestnanosti a mier nezamestnanosti klesajúcich na predkrízové úrovne. V situácii, keď k tejto výraznej rastovej dynamike prispievajú všetky členské štáty, je momentálne prioritou zaistiť, aby tento trend pokračoval a aby z neho mali prospech všetky zložky našej spoločnosti. Okrem zodpovedných fiškálnych politík by sa malo vykonávanie štrukturálnych reforiem sústrediť na vytváranie podmienok pre zvýšenie investícií a rastu reálnych miezd, ktorý by podporil domáci dopyt.

Dnešný balík je založený na hospodárskej prognóze Komisie z jesene 2017 a vychádza z priorít oznámených v prejave predsedu Junckera o stave Únie v roku 2017. Je v ňom zohľadnené aj nedávne vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych práv na sociálnom samite v Göteborgu.

Komisia teraz vyzvala Radu (teda členské štáty), aby prerokovala predložený balík a schválila dnes navrhnuté usmernenia, a teší sa na plodnú diskusiu o politických prioritách EÚ a eurozóny s Európskym parlamentom.

Tlačová správa
Fact sheet


Dokumenty na stiahnutie:
Infografika.pdf (PDF, 5758 kB)
EU semester factsheet.pdf (PDF, 134 kB)

Zverejnené 22. november 2017