| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Nová poradenská služba pomôže mestám plánovať investície

Nová poradenská služba pomôže mestám plánovať investície

Služba URBIS (z anglického „Urban Investment Support“ – investičná podpora miest) pomôže mestám pri plánovaní investícií na podporu vlastných stratégií mestského rozvoja a uľahčí im prístup k financiám. Služba poradí mestám pri navrhovaní, plánovaní a realizácii investičných stratégií a projektov, a jej podstatou bude technické a finančné poradenstvo na mieru, okrem iného aj k inovatívnym možnostiam financovania.

„Starostovia a primátori chcú prijať opatrenia, vďaka ktorým sa mestá stanú inteligentnejšie a udržateľnejšie. Služba URBIS im uľahčí prístup k investíciám, ktoré na tento účel potrebujú, konkrétne vďaka poradenstvu na mieru a mobilizácii existujúcich finančných prostriedkov a aktív. Inovácia miest musí byť prístupnejšia, mať dostatočný rozsah a mala by sa rozšíriť v celej Európe.“ uviedol v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár zodpovedný za energetickú úniu.Tlačová správa

Zverejnené 28. november 2017