| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Vznikne nový systém na riešenie prírodných katastrof

Vznikne nový systém na riešenie prírodných katastrof

Dnešný návrh Európskej komisie nového európskeho systému rescEU zabezpečí, že Európa sa bude môcť lepšie vysporiadať s prírodnými katastrofami. Jeho cieľom je posilniť kolektívnu reakciu na európskej úrovni a zlepšiť kapacity v oblasti prevencie a pripravenosti.

Na európskej úrovni budú vytvorené rezervy kapacít civilnej ochrany, ako sú protipožiarne lietadlá, osobitné vodné čerpadlá, tímy pre pátracie a záchranárske činnosti, poľné nemocnice a núdzové lekárske tímy. Tieto kapacity budú dopĺňať vnútroštátne prostriedky, ktoré bude spravovať Európska komisia. Budú sa nimi podporovať krajiny postihnuté katastrofami, ako sú povodne, lesné požiare, zemetrasenia a epidémie.

V súčasnosti funguje tzv. mechanizmus civilnej ochrany, ktorý je založený na dobrovoľnom systéme. V posledných rokoch však viedli extrémne poveternostné podmienky a iné javy k oslabeniu schopnosti členských štátov navzájom si pomáhať, najmä v prípade, keď viaceré členské štáty čelia rovnakej katastrofe súčasne. V takých prípadoch, keď sú prostriedky pomoci obmedzené alebo nie sú žiadne, EÚ nemá rezervnú kapacitu na podporu postihnutých členských štátov.

Len v roku 2017 prišlo v Európe v dôsledku prírodných katastrof o život viac ako 200 ľudí a zničený bol viac ako milión hektárov lesa. Prírodné katastrofy majú vážny vplyv aj na hospodárstvo. Od roku 1980 prišli členské štáty EÚ pri extrémnych poveternostných a klimatických javoch nielen o ľudské životy, ale aj o viac ako 360 miliárd EUR.


Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 23. november 2017