| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Diagnóza zdravotníctva EÚ

Diagnóza zdravotníctva EÚ

Bez prehodnotenia našich systémov zdravotníctva nemôžeme zabezpečiť, aby naďalej spĺňali svoj účel a poskytovali starostlivosť zameranú na pacienta. Vyplýva to zo zdravotných profilov 28 krajín, ktoré dnes uverejnila Komisia spolu so sprievodnou správou. Jednotlivé správy obsahujú hĺbkovú analýzu systémov zdravotníctva v členských štátoch EÚ a zameriavajú sa na zdravie obyvateľstva a dôležité rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť a odolnosť zdravotníckych systémov.

Ako je na tom Slovensko?

„Na Slovensku sa zdravotný stav ľudí za posledných 17 rokov zlepšil, žijeme dlhšie a všetci máme prístup k systému zdravotnej starostlivosti. Slovensko však stále zaostáva za priemerom Európskej únie. Stredná dĺžka dožitia je o 4 roky kratšia ako priemer EÚ, máme aj pomerne vysokú mieru liečiteľnej úmrtnosti a nižšie výdavky na zdravotníctvo v porovnaní s priemerom EÚ. Veľkú úlohu pri kvalite zdravotného stavu zohráva sociálno-ekonomické prostredie. ” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Asi dve tretiny (66 %) obyvateľov Slovenska uvádzajú dobrý zdravotný stav, čo je pomer podobný priemeru EÚ, ale vyšší ako vo väčšine susedných krajín. Opäť sú tu ale rozdiely podľa sociálno-ekonomického postavenia: dobrý zdravotný stav uvádzajú viac ako tri štvrtiny (78 %) ľudí v najvyššej príjmovej skupine v porovnaní s menej ako dvoma tretinami (61 %) v najnižšom príjmovom kvintile.

Ako dlho žijeme?

Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2015 bola 76,7 roka (priemer EÚ 80,6), v roku 2000 to bolo 73,3 roka. Sú tu však rozdiely z hľadiska pohlavia: 73,1 rokov u mužov v porovnaní s 80,2 rokov u žien. Osoby s nízkou úrovňou vzdelania žijú v priemere o 10 rokov kratšie ako tie s vysokoškolským vzdelaním. Stredná dĺžka života vo veku 65 rokov v roku 2015 dosiahla u žien 18,8 roka (v roku 2000 to bolo 16,7roka), u mužov 15,0 rokov (v roku 2000 bolo dožitie 12,9 roka).

Koľko investujeme do zdravotníctva?

V roku 2015 sa na zdravotnú starostlivosť vynaložilo 1 538 EUR na obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 2 797 EUR (6,9 %. HDP, priemer EÚ 9,9).


Tlačová správa


Dokumenty na stiahnutie:
Zdravotný profil Slovenska 2017 .pdf (PDF, 2248 kB)

Zverejnené 23. november 2017