Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Akčný plán pre lepšiu planétu

Akčný plán pre lepšiu planétu

Dva roky od Parížskej dohody je EÚ v popredí boja proti klimatickým zmenám. Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, dnes Európska komisia predstavila niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky. Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:


1. Finančný sektor v službách klímy

2. Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ

3. Podpora mestských investícií

4. Čistá energia pre ostrovy

5. Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny

6. Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám

7. Inteligentné financovanie smart budov

8. Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov

9. Investície do ekologických priemyselných technológií

10. Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „Globálny prechod na čisté a moderné hospodárstvo si vyžaduje skutočné vodcovstvo, ktoré Európska komisia dva roky po uzavretí historickej Parížskej dohody naďalej zabezpečuje - intenzívnejšou prácou na úrovni miest, ktoré z veľkej časti prechádzajú na nízkouhlíkové hospodárstvo, prostredníctvom podpory inovácií a výskumu v oblasti technológií budúcnosti; posilnením postavenia mladých Európanov, aby ovládli zručnosti, ktoré im umožnia tvoriť ich vlastnú klimaticky bezproblémovú budúcnosť. A zabezpečením toho, aby sa nezabudlo na žiadny región v Európe a žiadnu krajinu na svete. Zainvestujme do našej planéty.“

Tlačová správa
Príhovor podpredsedu EK Šefčoviča počas samitu Jedna planéta
Fotky podpredsedu EK Šefčoviča zo samitu Jedna planéta

Zverejnené 12. december 2017