Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > "SatCab" smernica o vysielaní online aj mimo svojej domovskej krajiny

"SatCab" smernica o vysielaní online aj mimo svojej domovskej krajiny

Nie všetci Slováci žijúci mimo Slovenska môžu sledovať vysielanie slovenských televízií online aj mimo svojej domovskej krajiny. Väčšinu obsahu našich televízií nie je možné sledovať za hranicami, aj napriek tomu, že tisícky Slovákov žijúcich v zahraničí by boli ochotné za takýto obsah platiť a vysielatelia by boli ochotní svoj obsah šíriť aj mimo Slovenska. Prekážkou je príliš komplikovaný systém vysporiadania vysielacích práv.

Európska komisia navrhla riešenie tohto problému a chce umožniť, aby v prípade záujmu mohli vysielatelia svoj obsah vysielať aj v zahraničí bez zbytočných komplikácií. V súčasnosti je to komplikované kvôli pravidlám udeľovania licencií, ktoré musia byť vydané zvlášť v každom členskom štáte, kde chce svoj obsah vysielateľ šíriť. Európska komisia navrhuje princíp schválenia všetkých potrebných práv v krajine kde obsah (dokument, film, relácia, serial…) vznikol, čo by stačilo k tomu aby sa obsah mohol šíriť do celej EÚ.

Cieľom EK je riešenie ťažkostí súvisiacich s vysporiadaním práv, ktoré vysielateľom a operátorom služieb retransmisie umožňujú ponúkať širší prístup k televíznym a rozhlasovým programom v celej EÚ. Návrhom EK sa podporí prístup spotrebiteľov k viacerým televíznym a rozhlasovým programom s pôvodom v iných členských štátoch, a to pokiaľ ide o doplnkové online služby vysielacích organizácií, aj služby retransmisie. Návrhom sa zavádza jednotný prístup v Únii a zachováva sa vysoká miera ochrany držiteľov práv. Tým návrh prispieva k fungovaniu vnútorného trhu ako oblasti bez vnútorných hraníc.

Nové pravidlá by pomohli všetkým, ktorí žijú mimo svoju domovskú krajinu, ale radi by ostali v kontakte s domovinou aj prostredníctvom online sledovania domáceho vysielania.

O osude tohto návrhu EK sa bude v Európskom parlamente hlasovať už dnes.
Dokumenty na stiahnutie:
Infografika.pdf (PDF, 1291 kB)

Zverejnené 12. december 2017