Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Glyfozát: reakcia Komisie na európsku iniciatívu občanov

Glyfozát: reakcia Komisie na európsku iniciatívu občanov

Európska komisia v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ odpovedá obavy občanov EÚ a oznamuje opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti.

V dnešnom oznámení sa stanovuje spôsob, ako postupovať ďalej:

- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- oznamuje sa v ňom, že na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom, a
- oznamujú sa v ňom budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Viac podrobností nájdete v tlačovej správe.


Tlačová správa

Zverejnené 12. december 2017