| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Riadenie migrácie, ktoré obstojí v budúcnosti: Európska komisia stanovuje ďalší postup

Riadenie migrácie, ktoré obstojí v budúcnosti: Európska komisia stanovuje ďalší postup

Európska komisia dnes predložila svoj plán ako dosiahnuť definitívnu dohodu o migračnej politike do leta budúceho roku. O tomto politickom pláne bude Komisie rokovať s vedúcimi predstaviteľmi EÚ 14. decembra. Európa sa v oblasti migrácie postupne odkláňa od krízového riadenia a je preto potrebné vytvoriť stabilnú dohodu o nadčasovej migračnej a azylovej politike EÚ.

Tromi základnými piliermi dohody by podľa EK mali byť:

1. Solidarita a zodpovednosť v oblasti azylu a hraníc

o reforma spoločného európskeho azylového systému - povinné premiestňovanie by sa mohlo uplatňovať len na vážne krízové situácie, v menej problematických situáciách by premiestňovanie bolo založené na dobrovoľných záväzkoch členských štátov

o v oblasti ochrany vonkajších hraníc sem patrí úplné sfunkčnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž do marca 2018

2. Posilnenie spolupráce a podpory tretím krajinám

o ďalšie zdroje pre nástroj EÚ pre utečencov v Turecku, posilnenie strategického partnerstva s Africkou úniou a jej členskými štátmi

o účinnejší boj s prevádzačmi

o návraty a readmisie tých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území EÚ

3. Viac finančných prostriedkov a flexibilné financovanie pre riadenie migrácie

o flexibilné nástroje k reakcii na budúce výzvy v oblasti migrácie ako súčasť budúceho 7-ročného rozpočtu EÚ

o od roku 2015 EÚ zvýšila finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť a pre agentúry EÚ o takmer 75 %.

Tlačová správa

Zverejnené 7. december 2017