Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ

Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ

Rozpočet EÚ v súčasnosti čelí neľahkej úlohe: dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí. Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana. Európa by si tiež mala udržať svoje vedúce postavenie na globálnej scéne ako jeden z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci a líder v boji proti zmene klímy. Toto všetko je však potrebné dosiahnuť s rozpočtom EÚ, ktorý bude po brexite ochudobnený o príspevok Veľkej Británie.

Komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger v tejto súvislosti vyhlásil: „Ak má Európa čeliť novým výzvam, musíme pre ňu zabezpečiť finančné zdroje. Môžeme buď znížiť výdavky, alebo nájsť nové zdroje príjmov. Avšak bez ohľadu na to, čo urobíme, každé euro investované z rozpočtu EÚ musí priniesť pridanú hodnotu a mať pozitívny vplyv na každodenný život občanov.“

Európska komisia preto dnes (28. júna) uverejnila diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, v ktorom sú predstavené možnosti, ako tento cieľ dosiahnuť. Otázky nastolené v tomto piatom a zároveň poslednom zo série diskusných dokumentov predstavujú jadro diskusie, ktorú Komisia začala 1. marca uverejnením Bielej knihy o budúcnosti Európy.

V diskusnom dokumente sa načrtávajú možné rozpočtové dôsledky alternatív, z ktorých si EÚ môže vybrať: bude EÚ jednoducho pokračovať v súčasnom smerovaní; zameria sa len na jednu spoločnú oblasť; budú niektoré členské štáty spolupracovať viac ako ostatné; bude EÚ robiť menej, ale efektívnejšie alebo oveľa viac spoločne?

Každý z týchto piatich ilustračných scenárov by mal rôzne dôsledky, a to z hľadiska toho, koľko peňazí sa má na daný účel minúť, ako aj odkiaľ by tieto zdroje mohli pochádzať. Možnosti sú rôzne – od znižovania nákladov na existujúce politiky po zvyšovanie príjmov.

Okrem toho sa v diskusnom dokumente uvádzajú základné prvky rozpočtu EÚ a grafy ilustrujúce hlavné trendy a vývoj v kľúčových oblastiach politiky, ako sú politika súdržnosti a poľnohospodárstvo. Dokument sa tiež venuje všeobecným otázkam, ako je pridaná hodnota financovania EÚ alebo prepojenie medzi financovaním EÚ a štrukturálnymi reformami v členských štátoch.

Podrobnosti sa dočítate v priloženej tlačovej správe, kde zároveň nájdete linky na ďalšie podporné dokumenty.Dokumenty na stiahnutie:
Tlačová správa.pdf (PDF, 470 kB)

Zverejnené 28. jún 2017