Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

24.2.2021

Európska komisia dnes prijala novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy.

Komisia navrhuje predĺžiť súčasné pravidlá roamingu o ďalších 10 rokov

24.2.2021

Komisia dnes navrhla nové nariadenie o roamingu, aby mohli občania pri cestovaní v EÚ naďalej využívať roaming bez dodatočných poplatkov.

EÚ podporí cezhraničný transfer zdravotníkov na Slovensko

23.2.2021

Európska únia koordinuje nasadenie zdravotníckych tímov, ktoré majú pomôcť s liečbou pacientov s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti na Slovensku.

EÚ založí nové európske partnerstvá a investuje takmer 10 miliárd eur do zelenej a digitálnej transformácie

23.2.2021

Komisia dnes navrhla založiť 10 nových európskych partnerstiev medzi Európskou úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom.

Európska komisia skúma podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti médií

22.2.2021

Komisia uverejnila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom zmapovať existujúce pravidlá a prístupy na podporu plurality médií a kultúrnej rozmanitosti, najmä pokiaľ ide o význam obsahu všeobecného záujmu.

Priemysel EÚ: Komisia podniká kroky na zlepšenie synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom

22.2.2021

Komisia dnes predkladá akčný plán pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom s cieľom ďalej posilňovať technologický náskok Európy a podporovať jej technologickú základňu.

Slovensko pred Súdny dvor z dôvodu zlej kvality ovzdušia

18.2.2021

Európska komisia dnes rozhodla, že postúpi Súdnemu dvoru prípad týkajúco sa Slovenska.

„LIPTOVSKÉ DROBY“ ďalšia slovenská dobrota s chráneným zemepisným označením

18.2.2021

„Liptovské droby“ sú ďalšou slovenskou špecialitou s chráneným zemepisným označením.

Európa sa pripravuje na zvýšenú hrozbu variantov koronavírusu

17.2.2021

Európska komisia dnes predložila okamžité opatrenia, ktoré majú pripraviť Európu na zvýšenú hrozbu koronavírusových mutácií.

Komisia schvaľuje druhú zmluvu s Modernou, aby zabezpečila až 300 miliónov ďalších dávok

17.2.2021

Európska komisia dnes schválila druhú zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Moderna, podľa ktorej sa v mene všetkých členských štátov EÚ dodatočne nakúpi 300 miliónov dávok (150 miliónov v roku 2021 s možnosťou dokúpenia ďalších 150 miliónov v roku 2022).