Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Obchodovanie s emisnými kvótami: ročný prehľad dodržiavania pravidiel vykazuje klesajúce množstvo emisií za rok 2011

15.5.2012

Podľa informácií poskytnutých z registrov členských štátov došlo minulý rok k 2 % poklesu emisií skleníkových plynov zo zariadení zúčastňujúcich sa na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).
Debata Cafe Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?

Debata Cafe Európa - Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?

14.5.2012

Pozývame Vás na ďalšiu zo série debát Cafe Európa na tému: „Poradíme si s korupciou alebo ona s nami?“

Doprava: Plány spoplatnenia ciest musia byť spravodlivé voči všetkým vodičom

14.5.2012

Európska komisia vydala usmernenia týkajúce sa toho, že na základe právnych predpisov EÚ režimy cestných poplatkov nesmú diskriminovať zahraničných vodičov.
Rozdávanie žltých ruží na oslavu Dňa Európy!

Rozdávanie žltých ruží na oslavu Dňa Európy!

11.5.2012

Deň Európy sa oslavuje od roku 1986 a je príležitosťou na aktivity a oslavy, ktoré približujú Európu jej občanom a zbližujú národy únie.

Komisia navrhuje nové predpisy o zdaňovaní poukazov

11.5.2012

Európska komisia dnes navrhla aktualizovať predpisy EÚ v oblasti DPH, aby zaistila jednotné zdanenie všetkých typov poukazov vo všetkých členských štátoch.

Jarná prognóza na roky 2012 – 2013: smerom k pomalému zotaveniu

11.5.2012

Hospodárstvo EÚ sa v súčasnosti podľa odhadov nachádza v miernej recesii, ktorá je výsledkom poklesu produkcie koncom roka 2011.

Spotrebitelia: z poslednej správy o bezpečnosti výrobkov vyplýva, že sa na trh EÚ dostáva menej nebezpečných výrobkov

8.5.2012

Spotrebitelia EÚ si chcú byť istí, že výrobky, či už vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín, sú bezpečné.

Komisár Dalli vyhlásil štvrtý ročník novinárskej ceny EÚ za zdravie

4.5.2012

Európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, John Dalli, vyhlásil v poradí štvrtý ročník novinárskej ceny za zdravie.

Komisár Hahn sa stretne s novým ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jánom Počiatkom

2.5.2012

Johannes Hahn, európsky komisár pre regionálnu politiku, sa zajtra stretne s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Jánom Počiatkom.