Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Opatrenia v oblasti tieňového bankovníctva: zamedzenie nových zdrojov rizík vo finančnom sektore

19.3.2012

Keďže sa EÚ poučila z krízy, uskutočňuje ambiciózne reformy právnych predpisov v celom finančnom sektore, a najmä v bankovom sektore.
Mladý Európan 2012

Mladý Európan 2012

16.3.2012

Stredoškoláci, prihláste sa už na siedmy ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže o Európskej únii "Mladý Európan"!
Café Európa 2012 – ACTA je pre Európu výhodná!

Café Európa 2012 – ACTA je pre Európu výhodná!

16.3.2012

Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje?

Podpora rastu a zamestnanosti v Grécku – druhá štvrťročná správa pracovnej skupiny pre Grécko

15.3.2012

Pracovná skupina Komisie pre Grécko dnes predkladá svoju druhú správu o podpore EÚ pre Grécko.

MEDIA Mundus: Podpora Komisie vo výške 5 miliónov EUR na medzinárodné filmové projekty

13.3.2012

Približne 35 projektov v oblasti filmu by malo získať spolu 5 miliónov EUR z programu MEDIA Mundus – programu medzinárodnej spolupráce a výmeny Európskej únie zameraného na audiovizuálny priemysel (pozri zoznam uvedený nižšie).

Trestná činnosť sa nesmie vyplácať – Komisia navrhuje tvrdé opatrenia na konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti

12.3.2012

V Európe idú každý rok stovky miliárd eur priamo do vreciek zločineckých skupín a mafie.

Komisia navrhuje zlepšiť spoločné pravidlá započítavania emisií skleníkových plynov z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

12.3.2012

Európska komisia prijatím nového návrhu o započítavaní emisií skleníkových plynov podnikla prvý krok k začleneniu absorpcií a emisií z lesov a poľnohospodárstva do politiky EÚ v oblasti klímy.

Doprava: A víťazom prvej súťaže v oblasti inteligentnej mobility – Smart Mobility Challenge – sa stáva...

12.3.2012

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý má na starosti oblasť mobility a dopravy, dnes oznámil víťazov prvej „Smart Mobility Challenge“ - súťaže európskych multimodálnych plánovačov ciest.

Deň rovnosti odmeňovania: ženy v Európe ešte stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži

2.3.2012

Ženy v celej EÚ stále zarábajú v priemere o 16,4 % menej než muži podľa najnovších údajoch zverejnených Európskou komisiou pri príležitosti Európskeho dňa rovnosti odmeňovania.

Komisia navrhuje, aby sa lieky k pacientom dostávali rýchlejšie

1.3.2012

Lieky by sa mali dostávať na trh rýchlejšie. S týmto zámerom dnes Európska komisia navrhla zracionalizovať a skrátiť vnútroštátne rozhodovanie o stanovovaní cien liekov a výšky úhrad.