Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Výsledky prieskumu Eurobarometer

12.12.2015

Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku odprezentoval výsledky prieskumu Eurobarometer, ktorého cieľom bolo zistiť, ako zmenili posledné udalosti pohľad Slovákov na Európsky parlament a či sa zvýšil náš záujem o rozhodnutia EÚ.

Aktuálny počet žiadateľov o azyl v členských krajinách EÚ

10.12.2015

V treťom kvartáli tohto roka (júl-september) 2015 požiadalo v členských krajinách EÚ o azyl 413 800 ľudí. Ide o osoby, ktoré o azyl požiadali po prvý krát. Z hľadiska krajiny pôvodu, najviac žiadateľov o azyl pochádza zo Sýrie (33%), Afganistanu (14%) a Iraku (11%). Ďalej nasledujú Albánsko (6%), Pakistan (5%), Eritrea (3%), Nigéria (3%) a Bangladéš (2%). Počet žiadateľov zo Sýrie a Iraku sa v porovnaní s prechádzajúcim kvartálom strojnásobil. Najviac občanov Sýrie požiadalo o azyl v Nemecku (35 800) a v Maďarsku (53 100).

Korupcia ako prekážka v podnikaní

10.12.2015

Európska komisia zverejnila celoeurópsky prieskum Eurobarometer, ktorý skúmal postoje podnikateľov ku korupcii. Ročné náklady spôsobené korupciou sú obrovské. Predstavujú až 120 miliárd eur.

Na svoje spotrebiteľské práva myslite práve teraz

8.12.2015

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Európske spotrebiteľské centrum v SR prichádzajú v predvianočnom období s druhou vlnou informačnej kampane, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o spotrebiteľských právach. Práve v tomto období totiž každoročne vzniká množstvo problematických situácií. Spotrebitelia častejšie hľadajú odpovede na to, ako majú vrátiť nevhodný darček.
Vianočná radosť 2015

Vianočná radosť 2015

7.12.2015

V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dňa 7. decembra 2015 prebehol 2.ročnik symbolického odštartovania vianočných sviatkov „Vianočná radosť 2015.“

Utečenecká kríza: priepasť medzi záväzkami členských štátov a ich reálnym plnením

1.12.2015

Napriek určitému pokroku môžeme sledovať veľkú priepasť medzi záväzkami členských štátov a ich reálnym plnením. Prijaté opatrenie nemôžu účinne fungovať, ak sa členské štáty nezapoja do ich napĺňania.

Energetická únia smeruje k prvým výsledkom

20.11.2015

Prvá správa o stave energetickej únie ukazuje, že sa od prijatia rámcovej stratégie energetickej únie pred deviatimi mesiacmi už dosiahol veľký pokrok. Treba však urobiť ešte veľa a rok 2016 bude dôležitý z hľadiska výsledkov.

ROMA SPIRIT 2015 – OCENENIE ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV

13.11.2015

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok Rómskej komunity.

Páči sa ti tvoja učňovská prax? Táto súťaž je presne pre teba!

13.11.2015

Pracuješ ako učeň? Prečo sa teda nezapojíš do našej foto a video súťaže #lovemyapprenticeship určenej pre učňov v celej Európe?

Utečenecká kríza: Európska komisia podáva správu o pokroku pri vykonávaní prioritných opatrení

15.10.2015

Deň pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa bude konať 15. októbra, Komisia predložila oznámenie, v ktorom sa opisuje súčasný stav vykonávania prioritných opatrení v rámci európskej migračnej agendy.