Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Poznáme víťaza súťaže Euroškolák 2015

Poznáme víťaza súťaže Euroškolák 2015

7.10.2015

Dňa 06. októbra 2015 o 10:00h sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil druhý ročník vedomostnej súťaže o EÚ s názvom Euroškolák 2015 pre základné školy Trenčianskeho kraja.
Otvorené dvere pre verejnosť

Otvorené dvere pre verejnosť

2.10.2015

Trenčiansky samosprávny kraj dňa 01. októbra 2015 uskutočnil 2. ročník Dňa otvorených dverí.
Európsky deň jazykov 2015

Európsky deň jazykov 2015

25.9.2015

Dňa 25. septembra 2015 Europe Direct Trenčín pripravilo pre žiakov ZŠ Na dolinách program pri príležitosti Európskeho dňa jazykov.

Ako udržateľne zvyšovať zamestnanosť

23.9.2015

Aktuálny pokles nezamestnanosti sprevádza nárast podielu extrémne dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí nemajú prácu dlhšie ako dva alebo tri roky.

Prihláste svoj projekt do súťaže Europa Nostra!

10.9.2015

Cena Európskej únie pre kultúrne dedičstvo / Europa Nostra Awards je najprestížnejšie európske ocenenie v oblasti kultúrneho dedičstva.

Výročný prejav o Stave Únie

9.9.2015

Dnes o 9:00hod. prednesie Jean-Claude Juncker, predseda European Commission, v European Parliament svoj výročný prejav o Stave Únie.
Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

Zapojte sa do vedomostnej súťaže Euroškolák 2015

9.9.2015

Informačné centrum o EÚ Europe Direct Trenčín v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje 2. ročník vedomostnej súťaže o EÚ pre žiakov 6. ročníkov základných škôl.

Začal Európsky týždeň športu

7.9.2015

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, členka Medzinárodného olympijského výboru a národná ambasádorka projektu Európsky týždeň športu Danka Barteková viceprezident Slovenského olympijského výboru Vladimír Miller a predseda Nadácie SOV Anton Siekel dnes odštartovali Európsky týždeň športu (7-13.9.2015).
Znie pieseň Závrskou dolinou

Znie pieseň Závrskou dolinou

30.8.2015

V jednej z devätnástich miestnych osád Hornej Súče, Závrskej sa konal trinásty ročník prehliadky ľudových piesní Znie pieseň Závrskou dolinou.

Na posilnenie spolupráce a podporu projektov v podunajskej oblasti sa v rámci finančných prostriedkov EÚ vyčlení 222 miliónov EUR

24.8.2015

Podpora inovácie a podnikania, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva podunajskej oblasti, zlepšenie prepojenia a podpora prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami budú kľúčovým zameraním nového „programu nadnárodnej dunajskej spolupráce“, ktorý bol prijatý dnes.