Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Správa o pokroku pri vytváraní EVP: „jednotný trh“ pre výskum sa priblížil, ale ešte nie je realitou

24.9.2013

Európska komisia predstavila prvú obsiahlu analýzu stavu „jednotného trhu“ pre výskum, teda Európskeho výskumného priestoru (EVP).

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2013 V BRATISLAVE

24.9.2013

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa bude 26. septembra od rána oslavovať.
Podujatie „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“

Podujatie „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“

24.9.2013

Dňa 20.09. 2013 sa na Námestí slobody v Prievidzi konal 5. ročník podujatia „Poznaj iných, spoznáš sám seba!“ – deň s mládežou mesta.

Spoločné hranice zbližujú: oslava Európskej územnej spolupráce

18.9.2013

Cezhraničné, nadnárodné a medziregionálne projekty a programy v rámci regionálnej politiky EÚ a najmä to, aká je ich hodnota pre obce, regióny a členské štáty, patrí medzi ústredné témy tohto týždňa.

Zamestnanosť: európsky monitor voľných pracovných miest jasne odráža rastúci počet pracovných príležitostí v sektore zdravotnej starostlivosti

10.9.2013

Najnovší európsky monitor voľných pracovných miest (EVM), ktorý práve uverejnila Európska komisia, potvrdzuje zvyšujúci sa dopyt po pracovnej sile v sektore zdravotníckej starostlivosti.

Životné prostredie: nové opatrenie EÚ na ochranu biodiverzity pred problémovými inváznymi druhmi

10.9.2013

Európska komisia navrhla nový právny predpis na prevenciu pred rýchlo rastúcou hrozbou, ktorú predstavujú invázne druhy, a na jej reguláciu.
Znie pieseň Závrskou dolinou

Znie pieseň Závrskou dolinou

5.9.2013

Dňa 31. augusta 2013 sa konal 14. ročník kultúrneho podujatia pod názvom Znie pieseň Závrskou dolinou, ktoré sa konalo vo vonkajšom areáli domu v Závrskej.

Nenechajte si ujsť príležitosť a zapojte sa do obľúbenej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov

4.9.2013

Opäť je tu čas, keď sa stredné školy môžu na adrese ec.europa.eu/translatores prihlásiť do každoročnej prekladateľskej súťaže EÚ pre stredoškolských študentov „Juvenes Translatores“.

Európska komisia hľadá „hlavné mesto inovácií“

4.9.2013

Európska komisia začala hľadať prvé európske hlavné mesto inovácií, tzv. „iCapital“.

Digitálna agenda: projekt, ktorý financuje EÚ, využíva na kontrolu petrochemických kontajnerov namiesto ľudí roboty

4.9.2013

Európska komisia spolu s konzorciom desiatich európskych spoločností pod vedením spoločnosti Shell začína projekt PETROBOT na vývin robotov, ktoré môžu nahradiť ľudí pri inšpekciách tlakových nádob a cisterien používaných vo veľkej miere v oblasti ropného, plynárenského a petrochemického priemyslu.