Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Podpora podnikania v zahraničí

4.9.2013

Voľne prístupná príručka ponúka prehľad podorných služieb pre malé a stredné podniky, ktoré chcú rozšíriť aktivity na trhy mimo Európskej únie.

Európske témy na výstave AGROKOMPLEX 2013

19.8.2013

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2013, ktorá sa začína už vo štvrtok 22. augusta, ponúkne slovenským poľnohospodárom aj najnovšie informácie z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Fotografická súťaž Euroobčan 2013

Fotografická súťaž Euroobčan 2013

16.8.2013

Európska komisia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov. Pri tejto príležitosti informačné centrum Europe Direct Trenčín vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce euroobčana.

Zrýchlenie a zjednodušenie poskytovania podpory z Fondu solidarity EÚ po katastrofách

7.8.2013

Európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn predložil návrh reformy Fondu solidarity EÚ.
Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

Európsky deň v jazykovej agentúre English is easy

7.8.2013

Lektori z jazykovej školy English is easy v Trenčíne pripravili deťom denný európsky kemp dňa 15. júla 2013 na ktorom mohlo spolupracovať aj Europe Direct Trenčín.
Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

Hudobný festival Bažant Pohoda 2013

6.8.2013

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bolo už po piatykrát partnerom festivalu Pohoda.

Európa má rada Wi-Fi: nová štúdia odporúča sprístupniť ďalšie frekvencie

5.8.2013

Z novej štúdie Európskej komisie vyplýva, že čoraz viac ľudí sa na internet pripája cez Wi-Fi a tento trend bude narastať.

Bezpečnosť leteckej dopravy: Komisia aktualizovala európsky zoznam zakázaných leteckých spoločností

11.7.2013

Európska komisia po dvadsiaty prvýkrát aktualizovala európsky zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniam pri prevádzkovaní letov v rámci Európskej únie, lepšie známy ako „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“.

Európska komisia investuje 600 miliónov EUR do nového výskumu na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru

11.7.2013

Európska komisia oznámila vyčlenenie nového finančného balíka v sume 600 miliónov EUR na riešenie preťaženia európskeho vzdušného priestoru.

Komisia zlepšuje práva spotrebiteľov v záujme 120 miliónov dovolenkárov

10.7.2013

Letná sezóna klope na dvere a Európska komisia prostredníctvom zmodernizovania pravidiel EÚ týkajúcich sa balíka dovolenkových služieb prijíma opatrenia v záujme lepšej ochrany dovolenkárov.