Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Parlament po samite vo Vilniuse vyzýva na konkrétnejšiu podporu východných partnerov

19.12.2013

Výsledok novembrového samitu Východného partnerstva vo Vilniuse ukazuje, že Európska únia musí poskytnúť väčšiu podporu ašpiráciám svojich východných partnerov.

Základné platobné účty pre všetkých

19.12.2013

Parlament schválil legislatívny návrh, na základe ktorého by každá osoba s legálnym pobytom v EÚ mala právo zriadiť si základný platobný účet.

Diskriminácia Rómov: Poslanci žiadajú zastaviť nelegálne vyhosťovanie a etnické profilovanie

19.12.2013

Európsky parlament schválil nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzval členské štáty na zastavenie protiprávneho vyhosťovania Rómov a ukončenie vytvárania etnických profilov, zneužívania policajnej moci a porušovania ľudských práv.

Žurnalizmus a ľudské práva

19.12.2013

Štipendium Auschwitz Study of Professional Ethics poskytne 10 – 15 študentom/kám (príp. absolventom z rokov 2009 – 2013) príležitosť skúmať úlohu žurnalizmu v nacistickom Nemecku a počas holokaustu.

Globálne vzdelávanie

19.12.2013

Prihlás sa na ročný dobrovoľnícky program Multipliers’ Training Cycle 2014! Ide o dobrovoľníctvo v Étiopii, Gruzínsku, Burkina Faso, Madagaskare, a Vietname, zamerané na globálne vzdelávanie.
Víťaz fotosúťaže Euroobčan 2013

Víťaz fotosúťaže Euroobčan 2013

6.12.2013

Dňa 6. decembra 2013 odborná porota z Umeleckej školy rozhodla o víťazovi fotosúťaže Euroobčan 2013.

Zamestnanosť mladých ľudí: Komisia navrhuje štandardy na zlepšenie kvality stáží

5.12.2013

Európska komisia navrhla usmernenia, na základe ktorých majú stážisti získať kvalitné pracovné skúsenosti za bezpečných a spravodlivých podmienok, a tak zvýšiť svoje šance nájsť si dobré pracovné miesto.
Vyhodnotenie fotografickej súťaže euroobčan 2013

Vyhodnotenie fotografickej súťaže euroobčan 2013

5.12.2013

Dňa 06. decembra 2013 o 10:30 zasadne odborná porota z Umeleckej školy a rozhodne o víťazovi fotosúťaže.

Dva veľké dopravné projekty dostanú 189 miliónov EUR, aby spojili Slovensko s Európou

3.12.2013

Európska komisia schválila 189 miliónov EUR z Kohézneho fondu na dva dopravné projekty, ktoré výrazne zlepšia spojenie Slovenska so zvyškom Európy a naštartujú hospodársky rozvoj.
Prednáška o mobilite v EÚ

Prednáška o mobilite v EÚ

29.11.2013

Dňa 27. novembra 2013 Europe Direct Trenčín organizovalo prednášku o mobilite na Gymnáziu v Považskej Bystrici.