Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Jednoduchšia a pružnejšia Kohézna politika

29.5.2018

Európska komisia dnes navrhla výraznú revíziu pravidiel Kohéznej politiky na programové obdobie 2021 – 2027.

Menej jednorazových plastov = čistejšie moria a oceány

28.5.2018

Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach stále narastá, Európska komisia navrhuje nové celoeurópske pravidlá, v ktorých sa zameriava na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria až 70 % morského odpadu v Európe.

Ako je na tom justícia v EÚ? – porovnávací prehľad 2018

28.5.2018

Európska komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý porovnáva nezávislosť (vnímanie nezávislosti súdnictva podnikmi a verejnosťou), kvalitu (právna pomoc, súdne poplatky, odborná príprava, a pod.) a efektívnosť (dĺžka konaní, miera vyriešenia prípadov a počet prebiehajúcich prípadov) justičných systémov v členských štátoch EÚ.

Návrh Európskej Komisie na nové opatrenia zamerané na posilnenie bankovej únie a únie kapitálových trhov

24.5.2018

Komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktorými sa zavedú trhové riešenia na podporu ďalšej integrácie a diverzifikácie v rámci európskeho finančného sektora, čo povedie k silnejšej a odolnejšej hospodárskej a menovej únii.

Komisia nariadila Gazpromu umožniť v strednej a východnej Európe voľný tok zemného plynu za konkurenčné ceny

24.5.2018

Európska komisia sa rozhodla uložiť spoločnosti Gazprom súbor povinností s cieľom riešiť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže a umožniť voľný tok zemného plynu za konkurenčné ceny na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch s plynom v prospech európskych spotrebiteľov a podnikov.

Slovenský víťaz ceny LIFE - APUS & NYCTALUS

24.5.2018

Včera 23.5., počas Zeleného týždňa – najväčšieho európskeho podujatia v oblasti životného prostredia – oznámil komisár Karmenu Vella mená víťazov ceny LIFE za roky 2016 a 2017. Medzi deviatimi víťazmi sú projekty zo Slovenska, Belgicka, Grécka, Španielska, Talianska, Rakúska a Poľska. Cenu publika, ktorá je v súlade s tohtoročným zameraním Zeleného týždňa na udržateľné mestá, získal projekt zeleného mesta LIFE, ktorý skúma riešenia na zníženie znečistenia ovzdušia v mestách.

Špecifické odporúčania Európskej komisie pre Slovensko

23.5.2018

Dnes Európska komisia prijala balíček k Európskemu semestru, ktorý zahŕňa aj tri špecifické odporúčania pre Slovensko.

Rozpočet EÚ na rok 2019

23.5.2018

Komisia dnes predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2019, v ktorom sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje zvýšenie o 3 % oproti roku 2018.

Komisia navrhuje nové pravidlá pre OLAF ako pre kľúčového partnera Európskej prokuratúry

23.5.2018

Vytvorenie Európskej prokuratúry (EPPO) predstavuje začiatok novej fázy boja proti podvodom, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Nové iniciatívy v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry

22.5.2018

Európska komisia dnes predstavila súbor opatrení na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 a posilnenie kultúrneho rozmeru EÚ.