Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Jednotný portál na pomoc podnikom v prístupe k financovaniu z EÚ teraz zahŕňa aj štrukturálne fondy

25.6.2013

Európska komisia rozširuje jednotný portál venovaný financovaniu z EÚ o štrukturálne fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) – a európske podniky tak budú mať od dnešného dňa ľahší prístup k finančným prostriedkom, ktoré tak potrebujú.

Správa OECD potvrdzuje, že investície EÚ do vzdelávania a zamestnateľnosti mládeže sa vyplácajú

25.6.2013

Európska komisia uvítala uverejnenie výročnej správy Education at a Glance 2013 (Súhrnné informácie o vzdelávaní 2013), ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v ktorej analyzuje vzdelávacie systémy 34 členských krajín OECD vrátane 21 členských štátov EÚ, ako aj Argentíny, Brazílie, Číny, Indie, Indonézie, Ruska, Saudskej Arábie a Južnej Afriky.
Vyhraj festivalovú permanentku na Art Film Fest 2013!

Vyhraj festivalovú permanentku na Art Film Fest 2013!

18.6.2013

Vyhraj festivalovú permanentku na Art Film Fest 2013, stačí odpovedať na pár otázok!

Komisia vyhlásila Novinársku cenu EÚ za zdravie na rok 2013

17.6.2013

Dokorán sa otvorili dvere novinárom z celej EÚ, ktorí majú záujem o účasť v každoročnej súťaži o Novinársku cenu EÚ za zdravie.

Záťažové testy jadrových elektrární v EÚ: povinné preskúmanie každých šesť rokov

17.6.2013

Bezpečnosť výroby jadrovej energie je veľmi dôležitá pre všetkých Európanov. Prísne bezpečnostné opatrenia pomáhajú zabezpečiť, aby v Európe nedošlo k haváriám, ako bola tá vo Fukušime.

eCall: Automatické núdzové volanie v prípade cestných nehôd povinné pre automobily od roku 2015

17.6.2013

S cieľom pomôcť zmierniť následky vážnych dopravných nehôd v celej EÚ Európska komisia prijala dva legislatívne návrhy (právnych predpisov), ktoré zaistia/zabezpečia, že od októbra 2015 budú automobily schopné automaticky kontaktovať záchrannú službu v prípade vážnej dopravnej nehody.

EÚ oceňuje 9 inovatívnych verejných iniciatív v Európe

11.6.2013

Európska komisia oznámila víťazov súťaže o európske ocenenie za inováciu vo verejnej správe.

Prijatý nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

11.6.2013

V nadväznosti na prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ.

Dávky v invalidite: Komisia podáva podnet na začatie konania na Súdnom dvore proti Slovensku za to, že diskriminuje osoby s ťažkým zdravotným postihnutím žijúce v zahraničí

3.6.2013

Európska komisia podala na Súdnom dvore EÚ podnet na začatie konania proti Slovenskej republike za to, že neplatí dávky v invalidite osobám s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcim v iných členských štátoch, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, čím porušuje právne predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Ľahšia repatriácia nezákonne vyvezeného národného kultúrneho bohatstva

3.6.2013

Európska komisia prijíma nové opatrenie na pomoc členským štátom pri navrátení národného kultúrneho bohatstva, ktoré bolo nezákonne vyvezené z ich územia.