Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

„Stravujte sa zdravo, cíťte sa dobre“: Komisia navrhuje zlúčenie a posilnenie existujúcich programov podpory konzumácie mlieka a ovocia v školách

31.1.2014

Európska komisia dnes zverejnila návrh na zlúčenie dvoch v súčasnosti samostatných programov – programu podpory konzumácie mlieka v školách a programu podpory konzumácie ovocia v školách – do jedného rámca.
Seminár Erasmus+

Seminár Erasmus+

31.1.2014

Iuventa a Saaic v spolupráci s Europe Direct Trenčín dňa 30. januára 2014 v kongresovej sále TSK zorganizovali informačný seminár pre učiteľov a mládež ku grantovému programu Erasmus+.

Café Európa 2014 – debata, kávička, koláčik

30.1.2014

Aj tento rok s nami môžete debatovať pri „kávičke a koláčiku“.

Štrukturálna reforma bankového sektora EÚ

30.1.2014

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť najväčším a najkomplexnejším bankám v tom, aby vykonávali rizikovú činnosť obchodovania na vlastný účet.

Štrukturálne a investičné fondy: Komisia posilňuje úlohu partnerov pri plánovaní a vynakladaní prostriedkov

9.1.2014

Európska komisia prijala spoločný súbor noriem na zlepšenie konzultácií, účasti a dialógu s partnermi, ako sú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a subjekty zodpovedné za podporu sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti a nediskriminácie počas plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).
Vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013

Vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013

19.12.2013

Dňa 16. decembra 2013 sa na Úrade TSK konala vernisáž k fotografickej súťaži Euroobčan 2013.

Potraviny: Komisia predložila návrhy o klonovaní zvierat a nových potravinách

19.12.2013

Európska komisia prijala tri návrhy predpisov o klonovaní zvierat a nových potravinách, vďaka ktorým sa v tejto oblasti zaručí právna istota.

Polovica Európanov je so železnicami spokojná, treba však vynaložiť väčšie úsilie na zlepšenie ponuky služieb

19.12.2013

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol uverejnený, 58 % Európanov je spokojných so železničnými službami vo svojej krajine. Vlaky však využíva pomerne málo Európanov.

Parlament po samite vo Vilniuse vyzýva na konkrétnejšiu podporu východných partnerov

19.12.2013

Výsledok novembrového samitu Východného partnerstva vo Vilniuse ukazuje, že Európska únia musí poskytnúť väčšiu podporu ašpiráciám svojich východných partnerov.

Základné platobné účty pre všetkých

19.12.2013

Parlament schválil legislatívny návrh, na základe ktorého by každá osoba s legálnym pobytom v EÚ mala právo zriadiť si základný platobný účet.