Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu „bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva

23.1.2019

Vzhľadom na pretrvávajúce neistoty súvisiace s ratifikáciou dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dnes Komisia prijala 2 legislatívne návrhy na zmiernenie výrazného vplyvu, ktoré by mal „scenár bez dohody“ na politiku EÚ v oblasti rybárstva.

Riziká, ktoré pre EÚ predstavujú systémy občianstva a pobytu pre investorov

23.1.2019

Komisia po prvýkrát predložila komplexnú správu o systémoch udeľovania občianstva a pobytu pre investorov. V správe sa uvádzajú existujúce postupy a identifikujú určité riziká vyplývajúce pre EÚ.

Vznikol najväčší priestor pre bezpečný tok údajov na svete

23.1.2019

Komisia dnes prijala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa Japonska, ktoré umožní voľný pohyb osobných údajov medzi hospodárstvom Únie a Japonska so zárukami dôkladnej ochrany.

Aktuálne výsledky prieskumu Eurobarometra o antisemitizme v Európe

22.1.2019

27. január je vyhlásený za Medzinárodný deň spomienky na obete holokaustu. Je to deň, keď pred 74 rokmi spojenecké sily oslobodili koncentračný tábor Osvienčim-Birkenau.

JUNIOR INTERNET hľadá online talenty

22.1.2019

Na súťaž Junior Internet 2019 pozýva AMAVET všetkých nadšencov internetu a programovania.

Diskusia o zefektívnení a demokratizácii rozhodovania o daňovej politike EÚ sa začala

15.1.2019

Komisia dnes otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ.

DiscoverEU: poukazy na cestovanie po EÚ získalo ďalších 14 500 mladých ľudí

14.1.2019

Z takmer 80 000 prihlášok bolo vybraných vyše 14 536 osemnásťročných uchádzačov, ktorí získavajú cestovné poukazy DiscoverEU.

Verejná konzultácia o pravidlách EÚ v oblasti rovného odmeňovania mužov a žien

14.1.2019

Európska komisia spustila minulý týždeň verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o vplyve pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú rovnakého odmeňovania.

Jesenný Eurobarometer: päť mesiacov pred eurovoľbami prevláda pozitívny imidž EÚ

21.12.2018

Podľa dnes zverejneného prieskumu Eurobarometer sa zvýšil počet občanov, v očiach ktorých má EÚ pozitívny imidž na 43%, čo je od roku 2009 najvyššia hodnota. Zo slovenských respondentov vníma EÚ pozitívne 33% a neutrálne 49%.

Brexit: krízový akčný plán vo vybraných oblastiach

19.12.2018

Spojené kráľovstvo o 100 dní opustí Európsku úniu.