Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

EuroInfo turné pre mladých!

EuroInfo turné pre mladých!

28.3.2013

Dňa 27. marca 2013 prebiehalo na Úrade TSK podujatie EuroInfo turné pre mladých.

Podľa prehľadu výsledkov inovácií je EÚ inovatívnejšia, rozdiely medzi krajinami sa však prehlbujú

26.3.2013

Výsledky EÚ v oblasti inovácií sa napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze medziročne zlepšili, ale prehĺbili sa rozdiely, pokiaľ ide o inovácie v jednotlivých členských štátoch.
EuroInfo turné pre mladých

EuroInfo turné pre mladých

25.3.2013

Dňa 27. marca 2013 pokračujeme v informačnom turné pre mladých v Trenčíne!

Komisia hľadá podnety na zlepšenie vymáhania cezhraničných pohľadávok spotrebiteľov

21.3.2013

Európska komisia začala verejné konzultácie o tom, ako zlepšiť prístup k výkonu práva pre spotrebiteľov a malé podniky v drobných cezhraničných sporoch.

Životné prostredie: Komisia usmerňuje členské štáty na ceste k udržateľnému nakladaniu s odpadom

21.3.2013

Každý európsky občan vyprodukuje každý rok viac ako 500 kilogramov komunálneho odpadu, pričom viac ako tretina z neho putuje rovno na skládku.
Európa, chcem ti niečo povedať

Európa, chcem ti niečo povedať

21.3.2013

Fotografická súťaž organizovaná skupinou SES vo Výbore regiónov.
Aj ty môžeš zmeniť svet!

Aj ty môžeš zmeniť svet!

15.3.2013

Pozývame Vás na debatu Cafe Európa dňa 21.03.2013 o 17:00h v STEPS Clube v Trenčíne na tému: "Aj ty môžeš zmeniť svet!" Príďte debatovať o aktívnom občianstve!

Malé a stredné podniky: ničivý trend oneskorených platieb by sa od 16. marca mal stať minulosťou

14.3.2013

Každý deň v Európe krachujú desiatky malých a stredných podnikov, pretože ich faktúry neboli uhradené.

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

14.3.2013

Európska komisia oznámila súbor opatrení s cieľom zabezpečiť pre cestujúcich v leteckej doprave nové a lepšie práva na informácie, starostlivosť a presmerovanie, keď uviaznu na letisku.