Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Juvenes Translatores: otvorila sa registrácia do ďalšieho ročníka populárnej prekladateľskej súťaže

3.9.2012

Od dnešného dňa môžu stredné školy zapisovať svojich žiakov do prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores (z latinčiny „mladí prekladatelia“), ktorá sa v celej EÚ uskutoční tento rok po šiesty raz.

Digitálna agenda: Komisia sa zasadzuje za podporu digitálnej inovácie v podobe zdieľania rádiového spektra

3.9.2012

Európska komisia zverejnila plány na riešenie exponenciálneho nárastu mobilných a bezdrôtových dátových prenosov tak, že bezdrôtové technológie vrátane širokopásmových služieb budú môcť zdieľať rádiové spektrum.

Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

31.7.2012

V roku 2011 zadržali colné orgány EÚ takmer 115 miliónov výrobkov podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva oproti 103 miliónom v roku 2010.

Štvrtý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky: aby mládeži viac záležalo na bezpečnosti cestnej premávky

31.7.2012

Dopravné nehody sú vo svete i v Európe stále najčastejšou príčinou smrti a invalidity mladých ľudí.

Škandál so sadzbou LIBOR: Komisia navrhuje opatrenia EÚ na boj proti fixovaniu sadzieb

31.7.2012

Po tom, ako sa nedávno prevalil škandál týkajúci sa fixovania sadzby LIBOR, sa vyskytli závažné obavy, že banky môžu falšovať údaje o odhadovaných medzibankových úverových sadzbách.

Európska komisia chce odstrániť prekážky na jednotnom trhu v oblasti výskumu a inovácií

30.7.2012

Európska komisia určila, ktoré konkrétne kroky by členské štáty mali podniknúť v záujme dokončenia Európskeho výskumného priestoru (EVP), t. j. jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií v Európe.

Životné prostredie: bezpečnejšia regulácia biocídnych výrobkov

30.7.2012

Nadobudnú účinnosť nové predpisy o biocídoch.

Posilňovanie atraktívnosti EÚ, pokiaľ ide o klinický výskum: Komisia navrhuje prepracovanie pravidiel v oblasti skúšania liekov

30.7.2012

Návrh Komisie sa týka oživenia klinického výskumu v Európe prostredníctvom zjednodušenia pravidiel v oblasti vykonávania klinického skúšania.

Bulharsko: na dosiahnutie cieľov právneho štátu je potrebné zintenzívniť reformy

30.7.2012

Komisia prijala správu o pokroku, ktorý Bulharsko dosiahlo v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Šťastnú cestu: Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd v zahraničí

30.7.2012

Tohto roku si dovolenku v inej krajine Európskej únie naplánovalo 130 miliónov Európanov.