Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Kampaň EÚ presviedča, že veda a inovácia „je dievčenská záležitosť“.

21.6.2012

Európska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov.

Boj proti modernému otroctvu: stratégia EÚ so 40 novými opatreniami na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

19.6.2012

Státisíce ľudí sa v EÚ každý rok stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi.

Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

19.6.2012

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, otvorila úvodné stretnutie expertnej skupiny pre politiku EÚ v oblasti trestného práva.
Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

Pozvánka na debatu: "Európa: čas šetrenia, či rastu?"

18.6.2012

Pozývame Vás už na 5. kolo diskusného podujatia Café Európa 2012 v Trenčíne.

Digitálna agenda: Ročná hodnotiaca tabuľka potvrdila potrebu štrukturálnej ekonomickej reformy v celej Európe, nadbytok neobsadených pozícii v sektore IKT a silný príklon k mobilným službám a technológiám

18.6.2012

Európski občania, podnikatelia a inovátori vytvárajú digitálny dopyt, ktorý by mohol stačiť na dosiahnutie udržateľného hospodárskeho rastu.
20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

20-roční vyjadrite svoj pohľad na EÚ v súťaži kreativity

15.6.2012

Európska komisia spustením súťaže kreativity vyzýva všetkých 20-ročných Európanov ku kreativite a vyjadreniu svojho pohľadu na jednotný trh.

Bude vaše mesto Európskym hlavným zeleným mestom na rok 2015?

15.6.2012

Komisia vyhlásila súťaž v snahe nájsť mesto, ktoré získa titul Európske hlavné zelené mesto na rok 2015.

Práva cestujúcich: nespravodlivé odmietnutia prepravy stále problémom pre zdravotne postihnutých cestujúcich leteckou dopravou, konštatuje Komisia

15.6.2012

Mnohí zdravotne postihnutí cestujúci alebo cestujúci so zníženou pohyblivosťou pri cestovaní leteckou dopravou stále čelia problémom v podobe neopodstatneného odmietnutia ich prepravy alebo nespravodlivých požiadaviek.
Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

Šikovní Európania na Umeleckej škole v Trenčíne

10.6.2012

Dňa 05. júna 2012 a 07. júna 2012 sa Europe Direct Trenčín so svojimi aktivitami predstavilo na Umeleckej škole v Trenčíne.

Väčší rast prostredníctvom lepšej správy jednotného trhu a posilnenia služieb

8.6.2012

Jednotný trh je kľúčovou hybnou silou hospodárskeho rastu.