Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Štvrtý Európsky deň bezpečnosti cestnej premávky: aby mládeži viac záležalo na bezpečnosti cestnej premávky

31.7.2012

Dopravné nehody sú vo svete i v Európe stále najčastejšou príčinou smrti a invalidity mladých ľudí.

Škandál so sadzbou LIBOR: Komisia navrhuje opatrenia EÚ na boj proti fixovaniu sadzieb

31.7.2012

Po tom, ako sa nedávno prevalil škandál týkajúci sa fixovania sadzby LIBOR, sa vyskytli závažné obavy, že banky môžu falšovať údaje o odhadovaných medzibankových úverových sadzbách.

Európska komisia chce odstrániť prekážky na jednotnom trhu v oblasti výskumu a inovácií

30.7.2012

Európska komisia určila, ktoré konkrétne kroky by členské štáty mali podniknúť v záujme dokončenia Európskeho výskumného priestoru (EVP), t. j. jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií v Európe.

Životné prostredie: bezpečnejšia regulácia biocídnych výrobkov

30.7.2012

Nadobudnú účinnosť nové predpisy o biocídoch.

Posilňovanie atraktívnosti EÚ, pokiaľ ide o klinický výskum: Komisia navrhuje prepracovanie pravidiel v oblasti skúšania liekov

30.7.2012

Návrh Komisie sa týka oživenia klinického výskumu v Európe prostredníctvom zjednodušenia pravidiel v oblasti vykonávania klinického skúšania.

Bulharsko: na dosiahnutie cieľov právneho štátu je potrebné zintenzívniť reformy

30.7.2012

Komisia prijala správu o pokroku, ktorý Bulharsko dosiahlo v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Šťastnú cestu: Komisia zisťuje možnosti, ako pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd v zahraničí

30.7.2012

Tohto roku si dovolenku v inej krajine Európskej únie naplánovalo 130 miliónov Európanov.

Boj proti podvodom: Menej podvodov v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ

30.7.2012

Podľa Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ sa v roku 2011 počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ, znížil o 35 %.

Rumunsko musí urýchlenými opatreniami dostáť svojmu záväzku k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva

30.7.2012

Rumunsko potrebuje nastoliť úctu k právnemu štátu a nezávislosti súdnictva, ak si má znova získať dôveru partnerov v EÚ, uvádza sa v správe, ktorú prijala Komisia v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (MSO).

Životné prostredie: 268,4 milióna EUR na 202 nových environmentálnych projektov

30.7.2012

Európska komisia schválila financovanie 202 nových projektov v rámci programu LIFE+, fondu Európskej únie pre životné prostredie.