Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Digitálna agenda: Prehnané ceny za mobilný internet sa od prvého júla stanú minulosťou - znížia sa aj ceny hovorov a SMS

28.6.2012

Od 1. júla 2012 nás počas pobytu v iných členských štátoch EÚ vyjde používanie mobilného internetu na prístup k mapám, videám, fotografiám, sociálnym sieťam a emailom oveľa lacnejšie.

Riešenie otázky daňových podvodov a únikov: Komisia stanovuje konkrétne opatrenia

27.6.2012

Minimálne sankcie za daňové trestné činy, cezhraničné daňové identifikačné číslo, charta EÚ pre daňovníkov a prísnejšie spoločné opatrenia proti daňovým rajom – to je len niekoľko príkladov konkrétnych myšlienok, ktoré dnes predložila Komisia na zlepšenie boja proti daňovým podvodom a únikom v EÚ.
Zapoj sa s iniciatívou Mládež v pohybe a vyhraj lístky na festival Pohoda!

Zapoj sa s iniciatívou Mládež v pohybe a vyhraj lístky na festival Pohoda!

26.6.2012

Na istých miestach v Bratislave, Nitre a Trenčíne sú schované pohľadnice s motívom iniciatívy Mládež v pohybe, vašou úlohou je nájsť a vyzdvihnúť jednu z nich. Šťastie sa usmeje na piatich výhercov.

Stratégia pre podunajskú oblasť: komisár Hahn navštívi od 27. júna do 1. júla podunajskú oblasť s cieľom zhodnotiť pokrok

26.6.2012

Rok po začatí realizácie stratégie pre podunajskú oblasť, ktorá spája osem členských štátov a šesť susediacich krajín, navštívi Johannes Hahn, komisár pre regionálnu politiku, tento región, aby sa stretol s osobami zodpovednými za vykonávanie plánu.

Využitie obrovského potenciálu základných podporných technológií pre tvorbu pracovných miest

26.6.2012

Európska komisia vyzvala, aby Európa vyvinula úsilie v záujme podpory základných podporných technológií (KET).

Register transparentnosti oslavuje prvé výročie s vyše 5 150 registráciami, zapojením Rady a verejnou konzultáciou

22.6.2012

Register transparentnosti, spoločný pre Európsky parlament a Komisiu (a určený pre subjekty, ktoré sa zaoberajú presadzovaním či zastupovaním záujmov, lobovaním atď.), 23. júna oslávil prvé výročie svojho vzniku.

Eurobarometer: 98 % ľudí si myslí, že učenie sa cudzích jazykov je pre ich deti prospešné, testy však ukazujú nedostatky v zručnostiach

21.6.2012

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer o tom, čo si obyvatelia EÚ myslia o viacjazyčnosti a učení sa cudzích jazykov, takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ je presvedčených, že schopnosť hovoriť cudzím jazykom je veľmi užitočná a 98 % tvrdí, že ovládanie cudzích jazykov je pre budúcnosť ich detí prínosom.

Kampaň EÚ presviedča, že veda a inovácia „je dievčenská záležitosť“.

21.6.2012

Európska únia bude potrebovať do roku 2020 milión ďalších výskumných pracovníkov.

Boj proti modernému otroctvu: stratégia EÚ so 40 novými opatreniami na boj proti obchodovaniu s ľuďmi

19.6.2012

Státisíce ľudí sa v EÚ každý rok stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi.

Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

19.6.2012

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, otvorila úvodné stretnutie expertnej skupiny pre politiku EÚ v oblasti trestného práva.