Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

Debata Café Európa - Acta je pre Európu výhodná

2.4.2012

Dňa 29. marca 2012 o 17:00h v STEPS CLUB Trenčín sa debatovalo na tému, či je ACTA výhodná pre Európu.

Komisia chce preskúmať daňové opatrenia pre cezhraničných pracovníkov

2.4.2012

Komisia chce v rámci cielenej iniciatívy preskúmať daňové opatrenia členských štátov, aby sa uistila, že nie sú diskriminačné voči cezhraničným pracovníkom.

Komisia spúšťa európske iniciatívy občanov

30.3.2012

Táto nedeľa je prvým dňom uplatňovania európskej iniciatívy občanov. Od tohto dňa sa môže jeden milión občanov z celej Európy spojiť a vyzvať Komisiu, aby konala v otázkach, ktoré občania považujú za dôležité.

Komisia chce spoznať vaše názory na prioritné environmentálne ciele

30.3.2012

Komisia začala verejnú konzultáciu k siedmemu environmentálnemu akčnému programu (7. EAP), ktorým sa stanovia prioritné ciele do roku 2020. Konzultácia potrvá do 1. júna.

Európska komisia zapája verejnosť do tvorby moderného systému európskeho konkurzného práva

30.3.2012

Európska komisia začala verejnú konzultáciu na tému modernizácie pravidiel EÚ v oblasti konkurzov.

Bezpečnosť cestnej premávky: Počet úmrtí na cestách v EÚ v roku 2011 poklesol len o 2 %

29.3.2012

Ako vyplýva z nových štatistických údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia, znižovanie počtu smrteľných dopravných nehôd sa v uplynulom roku výrazne spomalilo (na - 2 %) v porovnaní s veľmi sľubným znižovaním počas uplynulého desaťročia v celej EÚ (v priemere - 6 %).

Komisia navrhuje založenie Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite, ktoré bude bojovať proti zločincom v on-line prostredí a chrániť tam spotrebiteľov

28.3.2012

Odhaduje sa, že každodenne sa stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí.

Životné prostredie: Nominácia 14 spoločností na Európske ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012

22.3.2012

Po dvojdňovom zasadnutí poroty v Kodani, Dánsko, bol zverejnený užší zoznam kandidátov na udelenie Európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 (EBAE).

Slávnostné otvorenie novej agentúry EÚ pre rozsiahle systémy IT

21.3.2012

V estónskom Talline sa uskutoční slávnostné otvorenie novej agentúry pre rozsiahle informačné systémy za prítomnosti komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej.

Komisia zvyšuje ochranu vyslaných pracovníkov

21.3.2012

S cieľom zlepšiť fungovanie jednotného trhu EÚ pre pracovníkov a podniky Komisia navrhuje nové pravidlá na zvýšenie ochrany pracovníkov dočasne vyslaných do zahraničia.