Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Obavy zo zasahovania do volieb do Európskeho parlamentu

26.11.2018

Najnovší prieskum Eurobarometra odhaľuje, aké majú Európania očakávania od budúcoročných májových volieb do Európskeho parlamentu a čo by ich motivovalo ísť voliť.

Pohľad na zdravie v Európe: Prevencia a ochrana pre dlhší a zdravší život

22.11.2018

Európska komisia a organizácia OECD dnes spoločne uverejnili správu „Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy zdravotného stavu občanov EÚ a výkonnosti zdravotníctva v 28 členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos na celú spoločnosť

21.11.2018

Európska komisia dnes predstavila hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok, vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v prípade Talianska potvrdila, že je v mimoriadne závažnom nesúlade s Paktom stability a rastu. Grécko sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra.

Euro nestráca popularitu, eurodrobné by väčšina Slovákov zrušila

20.11.2018

Dnes bol zverejnený už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti spoločnej meny Euro medzi občanmi krajín eurozóny.

Európsky deň antibiotík 2018: musíme spojiť sily, aby sme prestali používať antibiotiká zbytočne

15.11.2018

V predvečer 11. Európskeho dňa antibiotík Komisia zverejnila výsledky novej štúdie Eurobarometra o znalostiach verejnosti o antibiotikách a celkových trendoch ich používania.

Hospodárska prognóza z jesene 2018: pokračujúca, no menej výrazná dynamika rastu a vyššia neistota

8.11.2018

Rast v eurozóne sa má spomaliť z 10-ročného maxima na úrovni 2,4 % v roku 2017 na 2,1 % v roku 2018, pričom v rokoch 2019 a 2020 treba počítať s ďalším poklesom na 1,9 %, resp. 1,7 %.

Endokrinné disruptory: výhľadová stratégia, ktorá chráni občanov EÚ a životné prostredie

7.11.2018

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami.

Európska iniciatíva občanov: Komisia zaregistrovala iniciatívu „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske“

7.11.2018

Európska komisia dnes odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske/vegetariánske/vegánske“.

Program WiFi4EU: od 7. novembra môžu obce v EÚ požiadať o bezplatné Wi-Fi hotspoty vo verejných priestoroch

6.11.2018

Komisia vyhlási 7. novembra 2018 o 13:00 (SEČ) výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU.

Maroš Šefčovič prinesie európskym socialistom nové témy

5.11.2018

Budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu budú zlomové pre podobu a ďalšie smerovanie Európskej únie.