Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Rozhodnutia o azyle v EÚ za rok 2017

19.4.2018

Štatistický úrad EÚ Eurostat dnes zverejnil štatistiky, ktoré ukazujú, že 28 členských štátov Európskej únie udelilo v roku 2017 štatút ochrany 538 000 žiadateľom o azyl, čo predstavuje pokles o takmer 25% v porovnaní s rokom 2016.

Lepšia konkurencieschopnosť maloobchodného sektora

19.4.2018

Maloobchodný sektor je jedným z najväčších odvetví hospodárstva EÚ. Takmer jeden človek z desiatich pracuje v jednom z viac než 3,6 milióna maloobchodných podnikov.

Obchod: Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie dohôd s Japonskom a Singapurom

18.4.2018

Komisia dnes Rade EÚ (členským štátom) predstavila výsledky rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Je to prvý krok na ceste k podpísaniu a uzavretiu týchto dohôd.

Integrácia migrantov: príručka na podporu miestnych, regionálnych a vnútroštátnych orgánov

18.4.2018

Európska komisia a OECD dnes uverejnili správu, v ktorej identifikujú hlavné výzvy súvisiace s integráciou migrantov a stanovujú konkrétne politické odporúčania na ich riešenie.

Rozširovanie Únie – západný Balkán a Turecko

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala každoročný balík týkajúci sa rozširovania, vrátane siedmich správ o jednotlivých krajinách.

Bezpečnostná únia

17.4.2018

Európska komisia dnes prijala ďalšie opatrenia na obmedzenie priestoru, v ktorom operujú teroristi a zločinci. Hlavným cieľom je zabrániť im v plánovaní, financovaní a realizovaní trestnej činnosti.

Aj súčasní slovenskí umelci vytvárajú kultúrne dedičstvo

13.4.2018

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva. Pri tejto príležitosti spúšťa Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku kampaň na sociálnych sieťach, v ktorej chceme predstaviť kultúrne dedičstvo ako dôležitú a každodennú súčasť ľudských životov.

Najúspešnejšími Mladými Európanmi sú opäť gymnazisti z Prievidze

12.4.2018

Gymnazisti z Prievidze preukázali množstvo vedomostí o Európskej únii a v júni na národnom kole súťaže Mladý Európan budú súťažiť v celoslovenskej konkurencii víťazov regionálnych kôl.

Zákaz nekalých obchodných praktík v potravinovom reťazci

12.4.2018

Európska komisia pokračuje v boji proti nekalým obchodným praktikám na európskom trhu.

Nová dohoda pre spotrebiteľov

11.4.2018

Európska komisia dnes predstavila obsažný balík opatrení v prospech európskych spotrebiteľov, vďaka ktorému budú môcť Európania lepšie čeliť výzvam modernej doby a budú väčšmi chránení pred rozsiahlymi podvodmi.