Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Komisia predstavila plán, ako zefektívniť finančnú štruktúru, aby sa zvýšili investície mimo EÚ

14.9.2018

V súvislosti s návrhom na vytvorenie africko – európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta, je potrebné zefektívniť model riadenia a zintenzívniť spoluprácu medzi multilaterálnymi a vnútroštátnymi rozvojovými partnermi v Európe.

Stav Únie 2018: Komisia navrhuje posledné prvky potrebné na dosiahnutie kompromisu o reforme v oblasti migrácie a hraníc

13.9.2018

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil vo svojej správe o stave Únie 2018 tri nové a ambiciózne návrhy na zabezpečenie úplnej solidarity EÚ v oblasti migrácie a lepšej ochrany vonkajších hraníc Európy.

Stav Únie 2018: Európska komisia navrhuje opatrenia na zabezpečenie slobodných a spravodlivých európskych volieb

13.9.2018

Predseda EK Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie oznámil aj konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je pomôcť zabezpečiť slobodnú, spravodlivú a bezpečnú organizáciu budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu.

Stav Únie 2018: posilnená Európska prokuratúra želiezkom v boji proti cezhraničnému terorizmu

13.9.2018

V nadväznosti na myšlienku, ktorú prvýkrát predstavil predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie minulý rok, Európska komisia tento raz navrhuje posilniť Európsku prokuratúru udelením právomoci na boj proti cezhraničnému terorizmu.

Stav Únie 2018: Komisia navrhuje nové pravidlá na odstránenie teroristického obsahu z internetu

13.9.2018

Predseda Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2018 predstavil nové pravidlá, podľa ktorých sa bude teroristický obsah odstraňovať z internetu do jednej hodiny.

Prejav o stave Únie 2018

12.9.2018

Dnes (12.9.2018) predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v Európskom parlamente svoj v poradí štvrtý prejav o stave Únie.

Správa o stave Únie

7.9.2018

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie svoju štvrtú správu o stave Únie v stredu 12. septembra v Európskom parlamente v Štrasburgu.
Deň všeobecnej pohybovej výkonnosti v Prievidzi

Deň všeobecnej pohybovej výkonnosti v Prievidzi

3.9.2018

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi Vás pozýva na Deň všeobecnej pohybovej výkonnosti.

Ovocie, zelenina a mlieko do škôl

3.9.2018

S novým školským rokom sa vracia sa do škôl vracia aj program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka na školách.

Začal 12. ročník prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores

3.9.2018

Začal sa nový školský rok a spolu s ním aj možnosť prihlasovania do prekladateľskej súťaže pre stredoškolákov Juvenes Translatores, v ktorej si zmerajú svoje prekladateľské zručnosti študenti z celej Európskej únie.