Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Dôslednejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia vízová politika EÚ

14.3.2018

Komisia dnes navrhla reformu spoločnej vízovej politiky EÚ – chce ju prispôsobiť meniacej sa bezpečnostnej situácii, problémom spojeným s migráciou aj novým príležitostiam, ktoré prináša technologický vývoj. Navrhované zmeny vízového kódexu umožnia legálne cestujúcim osobám ľahšie získať vízum na cestu do Európy, čím podporia cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň posilnia bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

Znižovanie rizík v bankovej únii: Komisia predstavuje opatrenia na rýchlejšie zníženie objemu nesplácaných úverov v bankovom sektore

14.3.2018

Komisia dnes navrhla ambiciózny a komplexný balík opatrení zameraných na nesplácané úvery v Európe, pričom využíva výrazný pokrok dosiahnutý pri znižovaní rizík v bankovom sektore.

Komisia prijíma návrhy týkajúce sa Európskeho orgánu práce a prístupu k sociálnej ochrane

13.3.2018

Európska komisia dnes prijala nové konkrétnejšie iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv.
Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

Zapojte Vašu strednú školu aj tento rok do súťaže Mladý Európan

12.3.2018

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlasujú tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Rýchlejší pokrok pri vytváraní únie kapitálových trhov a odstránenie prekážok cezhraničného investovania

12.3.2018

Európska komisia dnes významne pokročila k vytvoreniu únie kapitálových trhov – predložila totiž návrhy predpisov, ktoré podporia alternatívne zdroje financovania a odstránia prekážky cezhraničného investovania.

Chránime európskych spotrebiteľov: na čele zoznamu odhalených nebezpečných výrobkov figurujú hračky a automobily

12.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila správu o systéme včasného varovania pred nebezpečnými výrobkami za rok 2017.

Komisia zakladá vedomostné centrum na zlepšenie kvality potravín a posilnenie boja proti potravinovým podvodom

12.3.2018

Komisia reaguje na obavy spotrebiteľov súvisiace s kvalitou potravín a potravinovými podvodmi a zajtra spustí fungovanie Vedomostného centra pre potravinové podvody a kvalitu potravín, ktoré bude pôsobiť v rámci Spoločného výskumného centra a bude v plnej miere financované Komisiou.

Zasadzujeme sa za lepšie postavenie žien

8.3.2018

Komisia pri príležitosti 110. Medzinárodného dňa žien vydáva správu o rovnosti medzi ženami a mužmi a predkladá aj správu o ženách v oblasti technológií.

Udržateľné financie

8.3.2018

Európska komisia dnes prijala dva akčné plány v oblasti udržateľných financií.

Správa o Slovensku 2018

7.3.2018

Európska komisia dnes zverejnila hodnotiace správy všetkých krajín Európskej únie.