| Europe Direct Trenčín 

Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

2.10.2017

Tento rok je už po piaty krát október vyhlásený za mesiac kybernetickej bezpečnosti. Počas tohto mesiaca sa bude po celej EÚ konať viac ako 300 podujatí s cieľom podporiť bezpečnosť. Tento rok sa zameriava najmä na kybernetickú bezpečnosť na pracovisku, správu vecí verejných, ochranu súkromia a údajov, kybernetickú bezpečnosť v domácnostiach a kyberneticko-bezpečnostné zručnosti.

Koniec kvót na cukor

29.9.2017

30. septembra 2017 sa po takmer 50 rokoch skončí posledný poľnohospodársky systém kvót, ktorým sa v Európskej únii riadila výroba cukru.

Ochrana pred nelegálnym obsahom na internete

29.9.2017

Komisia predložila 28. septembra usmernenia a zásady pre online platformy v oblasti boja s nelegálnym obsahom v digitálnom prostredí.

Projekty pre regióny

29.9.2017

Do 31. októbra 2017 sa môžu regióny prihlasovať do výziev na dva pilotné projekty, ktoré Európska komisia vypísala s cieľom pomáhať európskym regiónom investovať do nových konkurencieschopných špecializovaných oblastí a zabezpečovaní inovácií, odolnosti a rastu potrebných na využitie prínosov globalizácie.

Dróny: európske pravidlá na ich používanie

29.9.2017

V minulom roku bolo zaznamenaných až 1200 prípadov ohrozenia bezpečnosti súvisiacich s používaním drónov. Európska komisia preto tlačí na rýchlejšie zavedenie celoeurópskych pravidiel na ich používanie.

Zachovanie a posilnenie schengenského priestoru

27.9.2017

V nadväznosti na vyhlásenie v Správe o stave Únie Európska komisia dnes predložila návrhy opatrení na zachovanie a posilnenie schengenského priestoru.

Lepšia migračná a azylová politika EÚ

27.9.2017

Komisia dnes predložila súbor nových iniciatív v oblasti migračnej a azylovej politiky.

Prvé leto bez roamingových poplatkov – Európania oceňujú nové výhody

26.9.2017

Dnes boli zverejnené výsledky bleskového prieskumu Eurobarometra, ktoré ukazujú, že veľká väčšina Európanov vie o výhodách bezplatného roamingu. Od 15. júna 2017 sú roamingové poplatky v EÚ zrušené, čo znamená, že spotrebitelia môžu využívať mobilné služby pri zahraničných cestách po EÚ za domáce ceny. Významný nárast vidieť pri prenose dát, v porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3 až 6-násobný).

Dvojaká kvalita potravín: ako účinnejšie zakročiť proti nekalým praktikám

26.9.2017

Európska komisia dnes vydala súbor usmernení k tomu, ako uplatňovať predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa v prípadoch dvojakej kvality výrobkov. Ide o konkrétne rady, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôžu určiť, či spoločnosť porušuje právne predpisy EÚ, keď predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách.

Európsky deň jazykov

25.9.2017

Posledný septembrový utorok (26.9. 2017) oslávime aj na Slovensku Európsky deň jazykov. Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa premení na Uličku jazykov, ktorú navštívia žiaci a študenti škôl z celého regiónu. Pripravený je bohatý program: vystúpenia, kvízy, jazykolamy a v kine Mladosť sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodnom znení.